30. 12. 2018

Jsou krevní přátelé v druhým a třetím spojeným stupni...

Příbuzenské sňatky nebyly ničím zas tak neobvyklým, ostatně jsme tu o nich pojednávali už v minulosti. Každopádně občas se to i samotnému faráři zamotalo, o čemž svědčí případ z farnosti Vyklantice z roku 1801. Tam je ve zkouškách snoubenců pro Josefa Medlu a Barboru Pyšanovou zapsáno následující: 

Jsou krevní přátelé v druhým a třetím spojeným stupni a tak sice, že matka ženichova Anna jest sestra vlastní ženichovýho dědka Jana Novotnýho, který byl otec nevěstiny matky Kateřiny rodilý Novotný a vdaný Ryšanový, tak jest ženich v druhým a nevěsta v třetím stupni krevního přátelstva a protož žádají býti dispensírováni.

25. 12. 2018

Židé ve farnosti Kaňk (narození)

Rok se s rokem sešel a zase mám trochu volněji - přes svátky se pokouším zapomenout na práci a chvíli dělat na vlastním rodokmenu. A tak jsem se zatoulala do farnosti Kaňk, kde jsem na konci matriky narozených z let 1784 až 1877 našla i židovské zápisy. Nebyla bych to já, kdybych je tu nezveřejnila...

Kaňk a okolí na mapě II. vojenského mapování. Zdroj: Mapy.cz.

29. 4. 2018

Pátrání po předcích - 10. díl

Je to jeden ze zdrojů, který nám může pomoci překlenout matriky z počátku 20. století, které ještě nejsou uloženy v oblastních nebo zemských archivech. První moderní sčítání lidu tak, jak ho známe a chápeme dnes, se uskutečnilo v roce 1869. Předcházelo mu ještě sčítání v roce 1857, neobsahovalo však zdaleka tolik údajů jako ta pozdější.

10. 4. 2018

Pátrání po předcích - 9. díl

Tenhle díl bude o příbuzenství. Respektive o sňatcích příbuzných osob. Možná už jste se s tím setkali, možná ještě ne. Každopádně situace, kdy se vezmou příbuzní, se odborně nazývá ztráta předků.

To je stav, kdy se "ztratí" část předků, protože ji snoubenci mají společnou, v rodokmenu tak například nemají 32 praprapraprarodičů, ale jen 28 - čtyři jsou společní pro obě linie.

22. 3. 2018

Pátrání po předcích - 8. díl

Minule jsme skončili s informacemi ze záznamu o narození mé praprababičky Marie Trojanové. Její rodiče byli František Trojan z Třeště a Rosina Janoušková ze Strachoňovic. Dalším krokem tedy bude dohledání jejich sňatku.

1. 3. 2018

Pátrání po předcích - 7. díl


Záznamy o narození a křtu dítěte patří mezi základní záznamy při pátrání po předcích. Pojďme si tedy rozebrat ten Mariin z minulého dílu. Je zapsán v němčině, prvně tedy bude potřeba překlad:

14. 2. 2018

A tak se dostali Sedláci na čp. 2...

Možná to znáte. Předek není nejstarší nebo nejmladší syn v rodině a musí si najít místo někde mimo rodný statek. Tak se rozhlíží po vsi a ejhle! Támhle na statku je mladá vdova, která potřebuje nového hospodáře. A předek se, prostě a jednoduše, na statek přižení. 

Tak se stalo i v případě Matouše Sedláka, selského synka z Duban čp. 40, který se v roce 1772 oženil s Marianou, vdovou po Šebestiánu Zavadilovi, sedláku z čp. 2. A když někdo v minulosti zřejmě pátral po historii jednotlivých statků v Dubanech, tak to nezapomněl vpiskem v matrice oddaných náležitě okomentovat.

MZA Brno, farní úřad Dubany, matrika č. 8893, snímek 171.

Tímto neznámému, který onu poznámku do matriky vepsal, děkuji za zpestření večera. :)