18. 9. 2017

Židé v Choceradech

Michaela mi poslala odkaz na záznamy zemřelých Židů, které jsou zapsané v katolické matrice farnosti Chocerady. Tak jsem prošla i další matriky - a tady je výsledek celého mého pátrání a sepisování. :) Bohužel oddané jsem v matrice oddaných Chocerady 7 neodhalila, možná se schovávají v některém z oddílů uprostřed knihy a ne na konci jako narození a zemřelí.

Chocerady čp. 83 (dnes hotel Ostende), kde žila rodina Hofmanových, na historické pohlednici.
Zdroj: Fotohistorie.cz.

14. 9. 2017

...nejsouc víry katolické...

Rok 1673. Rekatolizace v plném proudu. František Augustin z Valdštejna, císařský komoří, tajný rada, velitel císařovy tělesné stráže, nejvyšší dvorský maršálek a komtur Řádu svatého Jana Jeruzalémského v jedné osobě, v té době vlastnil třebíčské panství. Císařský člověk rekatolizaci jistě všemi silami podporoval, ovšem i přes veškeré snahy v té době stále ještě žili na panství nekatolíci. 

Přistupováno k nim nebylo pěkně a katolické matriky jsou často výkladní skříní takového nepěkného přístupu. Nekatolíci do nich byli zapisováni, ovšem úctu k zemřelým bychom hledali marně. Dosvědčuje to i záznam o úmrtí třináctileté dívky Doroty: 

 Kamenice u Jihlavy, matrika č. 6601, snímek 86.

12. 9. 2017

Židé v Katusicích

Kováňskou farnost jsme tu už jednou v souvislosti s Židy měli, a to přímo Kováň. V nedalekých Katusicích žila židovská rodina Kleinových a v katolických matrikách je zachyceno narození jejich dětí.

Stará pohlednice Katusic. Zdroj: Neoficiální web obce.

Narození:
otec Josef Klein, kupec, matka Františka Grundfestová z Vidimi:
10.3.1818, Karolina Kleinová,
1.11.1820, Anna Kleinová
12.9.1822, Juliana Kleinová
17.7.1824, Šalamoun Klein
13.2.1828, Barbora Kleinová

5. 9. 2017

Neobvyklá ženská jména


V právě probíhající diskusi o tom, jaké trapné ženské jméno mohl nejmenovaný český zpěvák své dceři ještě tak dát, mi některá chybí, proto jsem je ve zkrácené verzi vypreparovala z kapitoly naší (již roky chystané) knihy. Z tohoto důvodu výjimečně neuvádíme u příkladů zdroje a musíte nám věřit, že je můžeme doložit :) 

9. 12. 2016

Židovské zápisy ve farnosti Lično

Narazit na židovské zápisy v katolických matrikách není v období první poloviny 19. století zas taková výjimka. Ovšem většinou se jedná o zápisy, které časově odpovídají matrice, ve které jsou zapsány. Ve farnosti Lično se ale setkáváme s tím, že jsou zápisy ze 30. let zapsány v matrice z let 1784 až 1809.

31. 7. 2016

Běda, když netresce, kdo trestati má

S lynčem se v matrikách zemřelých moc často nesetkáváme. O to větším úlovkem tyto případy jsou. K jednomu takovému lynči došlo v noci ze 7. na 8. června 1848 ve vsi Mečově nedaleko Hořiček na Náchodsku. Obětí se stali bratři Jan (42) a Josef (31) Špetlovi a Ignác Siegel (30). Nechme mluvit matriku zemřelých: 

30. 4. 2016

Domy v Brandlíně (okr. Tábor), 1784

Nejrůznější tabulky čísel popisných a jmen po chalupě se při pátrání mohou velmi hodit, hlavně pokud se jedná o jižní Čechy. V matrikách pak čas od času na nějakou takovou tabulku též narazíme, např. ve farnosti Tučapy. Seznam jmen po chalupě, resp. některá jména majitelů ve vsi Brandlín, kde aktuálně zpracovávám rodokmen, jsem se rozhodla zpracovat. A tak ho tu máte. :)