12. 4. 2021

Zatajil svoj stav manželský...

S bigamií se člověk nesetká v matrikách příliš často - pokud k takové situaci došlo, dával si dotyčný většinou velký pozor, aby se mu na to nepřišlo. Občas se ale přece jen zadařilo dvě manželství odhalit. Stalo se tak i v případě jistého Petera Kozárika, narozeného v roce 1898 ve Frivaldě na Slovensku.

10. 4. 2021

Židé ve Všetatech

Všetaty na Mělnicku byly domovem židovské rodiny Pollakových, která žila v domě číslo popisné 67. Samuel Pollak byl obchodník, pocházející z Čeliny na dobříšském panství. Jeho ženou byla Karolina, dcera Samuela Bondyho, obchodníka ze Všetat čp. 67. V Chrástu pak žil Josef Munk, hostinský na čp. 13.

Všetaty na historické pohlednici. Zdroj: Fotohistorie.cz.

30. 12. 2018

Jsou krevní přátelé v druhým a třetím spojeným stupni...

Příbuzenské sňatky nebyly ničím zas tak neobvyklým, ostatně jsme tu o nich pojednávali už v minulosti. Každopádně občas se to i samotnému faráři zamotalo, o čemž svědčí případ z farnosti Vyklantice z roku 1801. Tam je ve zkouškách snoubenců pro Josefa Medlu a Barboru Pyšanovou zapsáno následující: 

Jsou krevní přátelé v druhým a třetím spojeným stupni a tak sice, že matka ženichova Anna jest sestra vlastní ženichovýho dědka Jana Novotnýho, který byl otec nevěstiny matky Kateřiny rodilý Novotný a vdaný Ryšanový, tak jest ženich v druhým a nevěsta v třetím stupni krevního přátelstva a protož žádají býti dispensírováni.

25. 12. 2018

Židé ve farnosti Kaňk (narození)

Rok se s rokem sešel a zase mám trochu volněji - přes svátky se pokouším zapomenout na práci a chvíli dělat na vlastním rodokmenu. A tak jsem se zatoulala do farnosti Kaňk, kde jsem na konci matriky narozených z let 1784 až 1877 našla i židovské zápisy. Nebyla bych to já, kdybych je tu nezveřejnila...

Kaňk a okolí na mapě II. vojenského mapování. Zdroj: Mapy.cz.

29. 4. 2018

Pátrání po předcích - 10. díl

Je to jeden ze zdrojů, který nám může pomoci překlenout matriky z počátku 20. století, které ještě nejsou uloženy v oblastních nebo zemských archivech. První moderní sčítání lidu tak, jak ho známe a chápeme dnes, se uskutečnilo v roce 1869. Předcházelo mu ještě sčítání v roce 1857, neobsahovalo však zdaleka tolik údajů jako ta pozdější.

10. 4. 2018

Pátrání po předcích - 9. díl

Tenhle díl bude o příbuzenství. Respektive o sňatcích příbuzných osob. Možná už jste se s tím setkali, možná ještě ne. Každopádně situace, kdy se vezmou příbuzní, se odborně nazývá ztráta předků.

To je stav, kdy se "ztratí" část předků, protože ji snoubenci mají společnou, v rodokmenu tak například nemají 32 praprapraprarodičů, ale jen 28 - čtyři jsou společní pro obě linie.

22. 3. 2018

Pátrání po předcích - 8. díl

Minule jsme skončili s informacemi ze záznamu o narození mé praprababičky Marie Trojanové. Její rodiče byli František Trojan z Třeště a Rosina Janoušková ze Strachoňovic. Dalším krokem tedy bude dohledání jejich sňatku.