26. 8. 2012

Examen sponsorum

Zkoušky snoubenců byly součástí předsvatebních "rituálů" - prováděl je některý z kněží spravujících farnost a měly za úkol zjistit informace o snoubencích, zda sňatek proběhne dobrovolně a podobně. V novější době najdeme tyto informace ve sňatečních protokolech, dříve je kněží zapisovali buď přímo do matrik, nebo do zvláštních knih.

V plánické farnosti se zkoušky snoubenců nacházejí na začátku matriky zemřelých z let 1749 až 1768, jsou zapsány latinsky nebo česky a zde je přepis (transkripce) jednoho takového českého záznamu.

1. Jak se jmenujete? Kolik je vám let, odkaď jste? A komu jste podaný?
Jozef Liška, jsem starej 24 let. Rodilej v Plánici, podanej k panství plánickému.
Já nevěsta se jmenuji Mařena Trnková, jsem stará 22 let. Rodilá v Plánici, podaná k panství plánickému.

2. Zdaliž z dobrý vůle, anebo z přinucení do stavu manželstva vstupujete?
Jeden i druhej z dobrý vůle.

3. Takej jedna neb druhá osoba dřívěj s jinou zasnoubena nejni?
Nejni ani jedna ani druhá strana s jinou osobou zasnoubena.

4. Je-li mezi vámi nějaké krevní přátelstvo, kmotrovstvo, neb švakrovství?
Nic takového mezi námi nejni.


Žádné komentáře:

Okomentovat