31. 8. 2012

Jednadvacetiletá vdova?

Inu, i k takovým případům docházelo. Jeden takový najdeme v matrice oddaných farnosti Staňkov z let 1902 až 1920. Onou vdovou, která se znovu vdávala, byla Antonie Šlehoferová, vdova po Michalu Šlehoferovi, potulném brusiči z Balkov, a jejím vyvoleným pak Martin Ignác Šlehofer, potulný řemínkář z Balkov. Ostatně sama Antonie byla dcerou Martina Visingera, potulného řemínkáře ze Štipoklas...

V tomto případě jde o sňatek v rámci rodiny - Martin Ignác byl bratrem Michala, jak ostatně dokládá i církevní dispens od překážky ve II. stupni sešvagření, který byl snoubencům udělen českobudějovickým biskupstvím. Bohužel není možné zjistit, na co její první manžel zemřel (a kolik mu vlastně bylo let), protože odpovídající matrika není k dispozici na internetu.

Žádné komentáře:

Okomentovat