21. 8. 2012

...jenž v tom místě zrozená byla...

Někdy umírající vysloví přání, aby byl pochován ve farnosti, kde se narodil - a nikoli tam, kde zemřel. Takové přání měla i mlynářka z Chejlavovic mlejna u Němčic v okrese Klatovy, poddaná k plánickému panství. Matrika z let 1749 až 1768 o tom mluví následovně: 
Léta Páně 1765 dne 25. měsíce Máje hospodyně Dorota Buzková, mlynářka z Chehlavovic mlejna, stará 57 let, v shromáždění církve svaté duši svou Bohu jest odevzdala, se všemi svátostmi posledními zaopatřena, která však ale žádostiva jest byla při chrámu Páně farním města Plánice pohřbena býti (jenž z téhož aneb v tom místě zrozena byla), což vše na její žádost a s povolením pana faráře němčického se vykonalo a dne 28. téhož způsobem katolickým pohřbena byla při témž chrámu Páne plánickém svatého Blažeje.

Žádné komentáře:

Okomentovat