12. 8. 2012

Toto dítě je vopálený na zadečku...

Křestní záznamy ze starší doby často přinášejí nečekané příběhy. Jeden takový záznam najdeme v matrice farnosti Kotouň z let 1735 až 1767 - pojednává o nalezenci, malé holčičce, která byla pokřtěna až ve věku 6 nebo 7 let.

Dne 21. května jsem já, výše uvedený, podmínečně pokřtil dívku 6 nebo 7 let starou, která jest zapsána v matrice svaté Markéty nad Oselcem na lístku, na kterém rukou ženskou stojí zapsáno:
Pochválen buď Ježíš Kristus. Já, Mariana Viktorie křtěná, žádám vás pro Boha, abyste se nade mnou nezapomínali, jako moje matka bezbožná a lehkomyslná, tak vám připovídám, však jestli mě Bůh uchová, se vám odsluhovat, jako vlastní dítě, tak mě veďte k dobrým ctnostem a mravům, pro Boha vás prosím a žádám, jakožto nemluvňátko nevinný, ztracený a zanesený a opovržený a opuštěný jsem. A tak, kdo to dítě přijde, zásluhu od Pána Boha všemohoucího obdrží. (což provází krvavým písmem) Toto dítě je vopálený na zadečku. A tak já, matka, to dítě jsem musela zanésti, neb se skrze to dítě měly dva mordy státi a krev vylíti.
Kdo asi byla jeho matka? Vztahoval se onen strach ze dvou mordů jen z "ďáblova" znamení, které mělo dítě na zadečku, nebo byl oprávněný kvůli znalosti rodiny, ve které se dítě narodilo? Jednalo se o nějaký podobný příběh, jak je Shakespearova hra Romeo a Julie? Příliš mnoho otázek a příliš málo odpovědí...

Žádné komentáře:

Okomentovat