13. 8. 2012

Pečlivý kněz je poklad

Pátrat ve farnosti Roseč u Jindřichova Hradce po předcích v druhé polovině 19. století je velmi příjemné. Nejen, že se dozvíme všechny informace, které běžně v matrikách najdeme, ale zdejší kněz byl velmi pečlivý - a zapisoval i pořadí křtěného dítěte v rodině. 

A tak se dozvídáme, že Josefa Princová, narozená v únoru 1870, byla osmým dítětem svých rodičů, Karolína Krajníková, narozená v prosinci roku 1869, byla nejstarším dítětem, a tak dále a tak dále. 


Podobné zápisy nám pomáhají lépe zmapovat rodinu, protože víme, kolik dětí před narozením našeho předka máme hledat, kolik času asi mohlo uplynout od sňatku rodičů do narození dítěte (i když to je vždy relativní, protože sňatek mohl být uzavřen třeba jen měsíc před narozením), případně najdeme další poznámky, které rozšiřují poznatky o rodině.

Žádné komentáře:

Okomentovat