19. 8. 2012

Plzeň, 1685

Náboženství bylo pro naše předky důležitou součástí života. Patřilo k němu i zaopatření umírajících svátostmi tak, aby jejich duše byla očištěna od hříchů. Proto kněží neradi viděli, když jejich ovečky zemřely bez zaopatření. Jak pak mohl vypadat komentář v matrice, najdeme v záznamu z Plzně.
16. 9bris (listopad 1685) umřela Markyta Paisová, byla sic odbyta velikonoční zpověď a přijímání velebný svátosti, ale in mortis articulo ani zpovědníka přivolati nedala aneb jináč co jinýho v tom na překážce bylo, Pánu Bohu povědomo jest. Bylo řečeno, že ten týhoden byla u správy boží.

Žádné komentáře:

Okomentovat