9. 8. 2012

Sňatky v Horním Záhoří

V matrikách oddaných můžeme najít občas nějakou tu poznámku, která stojí za zaznamenání. Zatím nejvíce jsem takových zmínek našla v jihočeských matrikách (ve farnosti Horní Záhoří), kde měl tamní farář opravdu velmi specifický způsob vyjadřování o věcech, které považoval za nemravné.  A tak na stránkách matriky oddaných z let 1657 až 1703 můžeme najít i následující věty.

30. Julii 1673 potvrzený jest v manželském stavu Kryštof Ourvek, pobuda po světě, s Dorotou, vdovou pozůstalou po smrti Lukáše Paťka z Novosed, oba sobě Jeho Milost pan Fremutt přijal za poddaný. Ženich potom po svatbě od ženy utekl a ona se s jiným dopustila, má zprávu pan Fremutt.

3. Septembris 1673 potvrzený jest v manželstva svatého stavu Adam Čapek, pasák na Saníku, s poctivou vdovou Barborou ze vsi Olešný, oba svobodu prokázali, ale ženich brzy po svatbě od ženy zradil a ji v Olešný zanechal.

21. Junii 1677 potvrzený jest v stavu svatého manželstva Jiří, syn Jiříka Kokorovskýho z Červenýho s Alžbětou, dcerou Judity, podruhyně na Červeným; časně sobě do hnízda nastlali.

22. Novembris 1678 potvrzený jest v stavu svatého manželstva poctivý mládenec Stanislav, syn po zemřelém Jiříku Slámovi z Kašné Hory, s Dorotou, dcerou Jiříka Komasa z Novosedel, od Matěje, syna Daniele Nováka z Kašný Hory, na půl léta předtím na panenství porušená.

Jak je vidět, v posledním případě se kněz nezdráhal podělit se s matrikou o tom, s kým že to přišla Dorota do jiného stavu, když její ženich to nebyl. Porušil zpovědní tajemství, nebo se o této záležitosti veřejně vědělo? Dnes už můžeme jen hádat. 

Žádné komentáře:

Okomentovat