25. 8. 2012

Vojtěch

Nejznámějším nositelem tohoto krásného jména slovanského původu, které značí člověka těšícího voje (tedy vojsko), byl zřejmě druhý český biskup Vojtěch z rodu Slavníkovců, kterého známe především díky jeho rozmíškám s vládnoucím rodem Přemyslovců a také mučednické smrti na misii v Prusku v roce 997. Po svatořečení se stal jedním z patronů českého státu.

V matrikách jméno najdeme zapsané nejen v jeho české podobě (a i v té najdeme řadu variant), ale také v německém nebo latinském překladu - Adalbert či Adalbertus. Vojtěch takto bývá překládán, protože Adalbert bylo biřmovací jméno svatého Vojtěcha. Pro rodopisce, který se s tímto překladem setká poprvé, to může být matoucí, protože na první pohled tato dvě křestní jména nemají nic společného.

Žádné komentáře:

Okomentovat