23. 8. 2012

Žádného rozumu nemajíce

Pokud člověk odešel ze světa bez toho, aby byl zaopatřen odpovídajícími svátostmi, neopoměl to kněz, který zápis do matriky zanášel, náležitě okomentovat. Tak můžeme v plánické matrice zemřelých z roku 1752 najít třeba tento zápis:
Dne 21 8bris usnula v Pánu, žádného rozumu nemajíce, Zuzana Jiříčková, podruhyně, svátosti oučastna nebyla, poněvadž nočního času zmrzla.

Žádné komentáře:

Okomentovat