2. 9. 2012

Norbert Klein

Toto jméno mnoha lidem moc neřekne, přesto se jednalo o poměrně významnou osobnost našich církevních dějin. Norbert Klein, narozený jako Jan Klein 25. října 1866 v Ryžovišti v okrese Bruntál (viz matrika Zemského archivu v Opavě, farnost Ryžoviště, narození 1855-1868, inv. č. 7501, strana 187), byl brněnským biskupem a také velmistrem řádu německých rytířů, který sídlil před druhou světovou válkou na hradě Bouzově.

 Do matriky oddaných farnosti Třešť z let 1920 až 1927 se Norbert Klein podepsal při příležitosti biskupské vizitace.

Norbert Klein byl prvním velmistrem řádu od roku 1780, který zároveň nebyl rakouským arcivévodou. Tato tradice byla přerušena odstoupením Evžena Habsburského z čela řádu v roce 1923, přičemž ten navrhl právě Kleina svým nástupcem. Jeho úkolem pak byla především transformace řádu v ryze duchovní společenství, protože před vznikem Československa řád i díky svému představenému zasahoval i do politického života.


To se Kleinovi povedlo, řád se pod jeho vedením zaměřil především na charitativní činnost, na zdravotní péči a další záležitosti, které souvisí s péčí o bližního. Navíc právě jeho zásluhou došlo k velkorysé přestavbě bouzovského hradu, která tomuto místu dala jeho současnou podobu. Naštěstí se Klein nedožil rozpuštění řádu a zákazu jeho činnosti v roce 1939 - jakožto řád podporující Československou republiku nepatřil mezi ty instituce, které by v novém "světovém" uspořádání dle nacistického Německa měly být zachovány.

Norbert Klein pocházel z německé rodiny - ostatně Ryžoviště (Braunseifen) bylo až do vyhnání Němců po 2. světové válce ryze německým městem. Jeho předci byli tkalci, přičemž toto řemeslo bylo v oblasti kolem Rýmařova, kde se Ryžoviště nachází, velmi obvyklým. Přece jen zde byly omezené možnosti pěstování polních plodin, což vedlo právě k rozvoji řemesel, jejichž produkty bylo možné dále prodávat. 

Stručný náčrt vývodu z předků Norberta Kleina na základě několika málo údajů z opavského archivu.

Příjmení Klein se v Ryžovišti vyskytuje již od doby nejstarších matričních knih - výše uvedený náčrt vývodu z předků zobrazuje jen malou část historie rodiny Kleinových v této obci.

Žádné komentáře:

Okomentovat