1. 9. 2012

Porušení obratlů a míchy...

Čím novější matriky, tím rozmanitější příčiny úmrtí v nich najdeme. Čím blíže k současnosti, tím jsou také příčiny úmrtí v matríkách zapsané přesnější. Mrtví již nebyli prohlíženi jen knězem, který je zaopatřoval svátostmi, ale po smrti také lékařem. Jednalo se o tzv. ohledání, o kterém bývá zmínka i v matrice (často je uvedeno číslo ohledacího lístku a ten je poté možné dohledat ve sbírce dokladů k matrikám nebo ve farním archivu). 

A tak v roce 1895 můžeme narazit v matrice zemřelých farnosti Třebíč-Jejkov například na úmrtí Františky Dvořákové, sedmnáctileté dcery slavického ovčáka, kde je jako příčina úmrtí uvedeno "porušení obratlů a míchy krční následkem zasypání". Vzhledem k tomu, že se jednalo o nehodu, byla mrtvá dívka lékařsky i soudně ohledána, což pak bylo náležitě zaneseno do farního archivu.

Žádné komentáře:

Okomentovat