18. 9. 2012

Přistoupil na faru

Příchod nového kněze do farnosti byl většinou ve starších matrikách náležitě okomentován, zejména tehdy, pokud se jednalo o příchod nového faráře. Následující zmínku můžeme najít ve strmilovské matrice z let 1679 až 1715:
Léta Páně 1698, dne 18. Octobris přistoupil na faru městys Strmilova dvojí cti hodný a vysoce učený pan páter Šimon Josef Zahradník z kaplanství jindřichohradeckého za pana faráře nejprvního do městys Strmilova, která prvě byla bez pana faráře od sta let a nyní jest již náležitě dostavený od slavné konsistoře.

Žádné komentáře:

Okomentovat