22. 10. 2012

Ani po důkladném prozkoumání...

Pokud se dva lidé rozhodli uzavřít sňatek, byla zkoumána jejich příbuznost, a to obzvláště tehdy, nesli-li jejich rodiče stejná příjmení. Často byla pak udělována povolení ke sňatku mezi vzdálenějšími příbuznými. V matrikách pak najdeme poznámku o tom, že byl udělen dispenz z třetího nebo čtvrtého stupně příbuzenství. 

Dnes jsem ale v lanžhotské matrice pokřtěných narazila na poznámku jinou, opačnou. Totiž že ani po důkladném zkoumání nebyla mezi rodiči dítěte nalezena žádná příbuznost. Proč farář po příbuznosti pátral? Protože otec dítěte se jmenoval Bartoš a babička dítěte z matčiny strany byla rozená Bartošová. Inu, důkladný kněz...

Žádné komentáře:

Okomentovat