8. 10. 2012

Nalezen na kolejích

Příchod železnice do českých zemí znamenal i příchod méně obvyklých příčin úmrtí. Většina kněží, kteří zapisovali do matrik, vynechávala podrobnosti, ovšem páter Dobruský, farář v Plotišti nad Labem, si na detaily nejspíše potrpěl. A tak nám zanechal v matrice zemřelých plotišťské farnosti hned několik pěkných zápisů. Dva z nich jsou zapsány v matrice zemřelých sign. 129-3522 uložené v archivu v Zámrsku.

V roce 1880 se Josef Tesárek, pozlačovač z Těptína u Prahy zřejmě rozhodl ukončit svůj život.  Proč tak učinil? Nevíme. Vybral si pro to přejetí železnicí - kdo četl Annu Kareninu, jistě si vybaví velmi živý popis blížících se kol vlaku, který na konci 19. století ještě jezdil poměrně pomalu.

Tesárkův pokus byl úspěšný a tak v matrice najdeme následující zápis:

Na dráze železné položený přejet a usmrcen v 12 hodin v poledne - blíž nadraží Králové Hradce - s povolením c. k. Hejtmanství okresního pohřben (fol. 282).

I v druhém případě (který proběhl o rok dříve, v srpnu 1879) se nejspíše jednalo o sebevraždu, i když se mohlo jednat i o nehodu...

Na železnici přejet. Nalezen na kolejích s uříznutou hlavou (fol. 275).

Inu, matriky opravdu nejsou čtení pro padavky...


1 komentář: