4. 10. 2012

Pohrobek

Že si mládenec vezme o něco starší vdovu se dvěma dětmi a přistěhuje se k ní na statek, není nic zas tak neobvyklého.

Takto přišel 14. ledna 1777 Prokop Plašil ze Šimpachu k Evě, vdově po sedláku Jakubu Růžičkovi z Kamene.
Zdroj: http://digi.ceskearchivy.cz/cs/8264/12
V souladu s dobovými zvyklostmi jsem předpokládala, že vdova se vdávala minimálně půl roku po úmrtí muže, aby se vyloučilo její případné těhotenství, a v souladu s předpokladem, že toto období mohlo být v případě mladého snoubence dodrženo hlavně formálně, ale ne reálně, začala jsem první dítě tohoto páru hledat již krátce po svatbě.

Byla jsem ovšem vyvedena z omylu, protože minimálně jeden předpoklad mi vdova vyvrátila: 15. dubna 1777, čili čtvrt roku po svatbě, se jí narodil syn Jakub, u nějž je jako otec uveden ještě její předchozí manžel.
Zdroj: http://digi.ceskearchivy.cz/cs/8257/143
To už mi počty podle tradice držení smutku (a hlavně dodnes celkem uznávané tradice devítiměsíčního těhotenství) trochu nevycházely, naštěstí dohledat úmrtí prvního manžela nebyl zas takový problém, zemřel 8. září 1776, nejspíš tedy ještě ani netušil, že jeho žena je počtvrté těhotná.

Zdroj: http://digi.ceskearchivy.cz/cs/8267/133

A jako by nestačilo, že po 11 letech manželství ovdověla, v listopadu 1776 jí umírá ani ne dvouletý syn Josef.

Dlužno podotknout, že o sto let později by podobný sňatek nejspíše nebyl možný, zákon č. 47 obecného občanského zákoníku z 25. května 1868 ve II. části uvádí:
Pokud však ovdověla těhotná žena, mohla nový sňatek uzavřít až po porodu. Pokud bylo navíc její těhotenství "pochybné", tak nový sňatek nemohl být dříve, než 6 měsíců od smrti manžela. Jestliže úřední lékař potvrdil, že vdova těhotná není, mojl krajský (okresní) úřad vydat dispens s tříměsíční lhůtou. Totéž platilo i při zrušení nebo rozluce manželství. Pokud by se žena snažila ustanovení tohoto zákona obejít, neučinilo to sice nový sňatek neplatným, ale žena ztrácela všechny majetko-právní nároky po předešlém muži, které by jí jinak plynuly z dědické smlouvy, poslední vůle nebo jiných výhod z uzavřené dohody při rozluce. Pokud se takového přestupku spoludopustil muž, ztrácel právo namítat platnost nového manželství, a to bez újmy trestnosti obou. Narozenému dítěti ustanovil soud kurátora. (Zdroj: http://ilcik.cz/rodina/rodina.htm )

Žádné komentáře:

Okomentovat