28. 11. 2012

Drzá vražda

V neděli 1. dubna 1888 kráčel pan Malina z Týnce nad Labem do Kolína a za Lžovicemi našel v poli mrtvolu. Z procházky sešlo a bylo nutno přivolat četnictvo.

Žlutý praporek označuje pravděpodobné místo nálezu.
Místo bylo spočteno pomocí prostého odhadu, kolik ujde pan Malina za čtvrt hodiny (cca 1km),
a kolik skauti soudí, že je 30 kroků (asi 22,5m), a určením průsečíku těchto hodnot.
Souřadnice: 50°2'9.955"N, 15°19'42.551"E
Zdroj: mapy.cz

Kresby v matrikách

V některých matrikách můžeme narazit na větší či menší kresby, které jsou dílem zapisovatelů. Někde jsou to ozdobné iniciály, jinde kresbičky nudícího se duchovního, jinde velké kresby uvozující celou matriku. Kresby sbírá např. Martin Kotačka nebo jsou k vidění i na genealogickém fóru u Tabyho.

Při poslední návštěvě v SOA Praha jsem také na jednu takovou kresbu narazila - a protože by byla škoda se nepodělit, tak ji tu máte...

SOA Praha, Sbírka matrik, ŘKFÚ Vrapice, kniha č. 19, index NOZ 1799-1858.

27. 11. 2012

Proles omissa

Pokud se narodilo dítě a bylo přineseno ke křtu, nebylo zpravidla ihned zapsáno do matriky, ale kněz si udělal poznámku na útržek papíru a do matriky zapsal všechny pokřtěné děti později, když měl útržků povícero. Zapisoval jednou za týden, za čtrnáct dní, jinde jednou za měsíc, pokud farnost nebyla příliš velká. 

Dítko bylo omylně do matriky za chlapce zapsáno

Případ, kdy byl v matrice zapsán chlapec, ve skutečnosti se ale jednalo o dívku, jsme tu už jednou měli. Gehenna narazila v matrikách na další takový případ, tentokrát dokonce se vlastním prohlášením matky o tom, že tomu tak skutečně je. Zápis najdeme v žiželické matrice narozených z let 1816 až 1834 a stojí v něm:
Dne 14. června 1829 narozené a dne téhož v Chlumci křtěné dítko Jiřího Luňáka, chalupníka z Kundratic č.d. 2, a jeho manželky Majdaleny, rozené Jan Pánkové z Chotovic č.d. 9, bylo omýlně do matriky za chlapce pod jmenem Jiří - místo děvčete Barbora jmenovaného a křtěného, zapsáno, což ještě žijící matka u přítomnosti dvou svědků vlastnoručním podpisem dosvědčuje. +++ to jest Magdalena Luňák, která mě Františka Růžičku k podpisu dožádala. Fara Žiželice dne 29. října 1856


Co si o tom jen myslet...

26. 11. 2012

Skačdosladu

Příjmení Skočdopole známe velmi dobře. Ovšem potkat v matrikách příjmí Skačdosladu, to se jen tak nepovede. Kdo si tipnul, že se jedná o příjmí sládka, tipnul si dobře... Narazila jsem na něj v matrice farnosti Kardašova Řečice v roce 1699. 

Matieg Skaczdosladu

Co myslíte, skákal Matěj opravdu do sladu?

23. 11. 2012

Sobě pravou nohu uťal

Nejrůznější nehody a náhody, které se staly našim předkům, bývají v matrikách zachyceny často jen strohým záznamem o úmrtí. Někdy se ale zapisovatel aspoň pár slovy zmíní o tom, k čemu že to vlastně došlo, že onen člověk zemřel. A tak se v matrice zemřelých farnosti Mirošov dovídáme: 
Z Padrtí, 27. Juny umřel Kašpar Paur, který od vlastní sekyry skrze pád dřeva sobě pravou nohu uťal, stáří okolo 30 let, a pochován u Sv. Václava v Skořicích na krchově.
Inu, ne vždy se sekání dříví nebo kácení stromů dařilo, i dnes jsou nehody se sekerou poměrně obvyklé, byť zpravidla nekončí takto tragicky. 

Moc děkuji panu Platzerovi za zaslání tohoto zajímavého záznamu. 

19. 11. 2012

Papežský dispens

Čas od času (ale poměrně pravidelně) narazíme v matrikách na udělení biskupského dispensu z překážky příbuznosti ve 3. nebo 4. stupni. Takových případů je poměrně hodně, proto člověka už ani nepřekvapí.

Skrze nedbanlivost varhaníka

Do matrik v jejich nejstarším období, konkrétně zhruba do roku 1730, nezapisovali jen kněží, ale zpravidla všichni, kdo ve vsi uměli psát. Takových osob nebylo právě mnoho. Učitel, varhaník, obecní písař - nikdo další (krom rychtáře, který ale matriku většinou nevedl) psaní ke svému životu nepotřeboval, proto psát neuměl.

15. 11. 2012

Pohřbeno jest dví dětí

Na nejstarších matrikách je velmi často dobře vidět, že se jednalo jen a pouze o církevní dokumenty, které měly sloužit především k evidenci církevních obřadů. Nejčastější případy, kdy chybí jakékoli informace kromě toho, že obřad proběhl, najdeme v matrikách zemřelých - nebo vlastně pohřbených, pokud mluvíme o obřadech. 

Tak například v čelakovické matrice pohřbených z let 1664 až 1683 najdeme v roce 1679 následující zápis
10. Aprilis Pohržbeno gest dwydietj Pržichramie Panie Sselakowskym

Tedy 10. dubna 1679 pohřbeno jest dví dětí při chrámě Páně Čelakovském. Dozvídáme se tak o obřadu, ovšem čí děti to byly, jak se jmenovaly, odkud byly, kolik jim bylo let, to se nedočteme. Inu, důležitý byl v té době obřad...

10. 11. 2012

Konvertita

Ottův slovník naučný nám k heslu Konvertita říká:
Konvertita (z lat.) jest odpadlík, bludař nebo rozkolník, který se vrací v jednotu katolické církve. Přijetí podmíněno se strany církevní požadavkem, aby návrat děl se z pohnutek ryzích a konvertita, vyučen jsa v náboženství katolickém, znal najmě rozlišovací články víry. Též obřad přijetí církví předepsán. Zřeknuv se bludu a učiniv z pravidla veřejné vyznání víry konvertita dochází rozřešení z klatby, jež uvalena na odpadlictví a blud; potom přistupuje ku svátosti pokání a sv. přijímání. Je-li důvodně pochybovati, zdaž konvertita ve sboru, jemuž dosud náležel, platně pokřtěn byl, udílí se mu prve podmínečně křest. (...)

7. 11. 2012

Sestavte si rodokmen (kniha)

Tento týden vychází u nakladatelství Grada má kniha Sestavte si rodokmen: Pátráme po svých předcích. Konečně se nám povedlo knížku dokončit, havlbrodské tiskárny ji úspěšně vytiskly - a hurá s ní na pulty českých i slovenských knihkupectví. 


Knížku si můžete zakoupit všude tam, kde jsou k dostání knihy nakladatelství Grada, případně i u mě. Běžná maloobchodní cena je 229,- Kč, u mě je k zakoupení za 209,- Kč + poštovné 40,- Kč (při platbě předem), resp. 75,- Kč při zaslání na dobírku (věnování je samozřejmostí). K objednání na e-mailu blanka.lednicka@familyresearch.cz. V případě zakoupení tří a více kusů je poštovné zdarma.