19. 11. 2012

Papežský dispens

Čas od času (ale poměrně pravidelně) narazíme v matrikách na udělení biskupského dispensu z překážky příbuznosti ve 3. nebo 4. stupni. Takových případů je poměrně hodně, proto člověka už ani nepřekvapí.

Ovšem narazit na papežský dispens, to se jen tak nepodaří. To už musí mít člověk vysloveně štěstí. A já takové štěstí nedávno měla - našla jsem ho v albrechtické matrice oddaných z roku 1761. Zde najdeme záznam o sňatku Josefa Wölfla s Marií Wincklbauerovou, kde se (samozřejmě latinsky) píše: 
Léta Páně 1761, dne 15. měsíce listopadu uzavřel manželství slibem Josef Wöfll, na základě papežského dispensu v druhém přímém stupni pokrevního příbuzenství, ... s Marií Wincklbauerovou.
Člověk je tvor zvídavý, genealog dvojnásob, takže mu to nedá a na to pokrevní příbuzenství se musí podívat. Josef byl synem Michaela Wölfla, Marie dcerou Ondřeje Wincklbauera - to by bylo, aby se nepovedlo najít, jak byli ti dva příbuzní.Druhý stupeň příbuzenství ukazuje na osoby velmi úzce spřízněné, nejspíše bratrance a sestřenici, a proto se jevilo jako nejjednodušší dohledat sňatky jejich rodičů. 

A protože farnost Albrechtice (SOA Plzeň) má velmi dobře udělané indexy, bylo dohledání sňatků otázkou několika málo minut. Sňatek Mariiných rodičů najdeme na straně 261 matriky oddaných z let 1710-1747. Zde je uvedeno, že se žení Ondřej, syn zemřelého Šimona Wincklbauera, s Magdalenou, dcerou Adama Reindla. O několik stránek dříve je uveden sňatek Josefových rodičů - bohužel je zde informací podstatně méně, dozvídáme se jen to, že se oženil Michael Wölfl s Kateřinou Reindlovou.

Už to málo ale stačí. Rodin Reindlových v Albrechticích mnoho nebylo. A už jen pohled do indexu prozradí, že Magdalena a Kateřina byly sestry... Tak proto papežský dispens, proto.


Žádné komentáře:

Okomentovat