27. 11. 2012

Proles omissa

Pokud se narodilo dítě a bylo přineseno ke křtu, nebylo zpravidla ihned zapsáno do matriky, ale kněz si udělal poznámku na útržek papíru a do matriky zapsal všechny pokřtěné děti později, když měl útržků povícero. Zapisoval jednou za týden, za čtrnáct dní, jinde jednou za měsíc, pokud farnost nebyla příliš velká. 

A tak se mohlo stát, že se nějaký ten útržek papíru zatoulal. Když se neztratil úplně, ale povedlo se ho později najít, bylo dítě do matriky dopsáno. Většinou to nebylo nijak okomentováno, jen se najednou objevilo červencové dítě mezi zářijovými křty a tak podobně. 

 
Později ale tyto zápisy začaly být označovány - buď poznámkou NB (nota bene), která řadila záznam na správné místo, jindy vpiskem v češtině nebo němčině, že toto dítě bylo zapsáno později. V matrice pokřtěných farnosti Žiželice z roku 1827 pak najdeme latinskou poznámku "proles omissa", tedy "dítě zapomenuto".

Bohužel také někdy došlo k tomu, že se útržek papíru ztratil úplně - to se stávalo v nejstarších dobách, později už byli kněží a zapisovatelé do matrik přece jen pečlivější, hlavně poté, co se z matrik stal úřední dokument.

Žádné komentáře:

Okomentovat