19. 11. 2012

Skrze nedbanlivost varhaníka

Do matrik v jejich nejstarším období, konkrétně zhruba do roku 1730, nezapisovali jen kněží, ale zpravidla všichni, kdo ve vsi uměli psát. Takových osob nebylo právě mnoho. Učitel, varhaník, obecní písař - nikdo další (krom rychtáře, který ale matriku většinou nevedl) psaní ke svému životu nepotřeboval, proto psát neuměl.

Pokud byl zapisovatel pečlivý, matriky jsou krásně vedené. Ovšem někdy se můžeme také setkat s podobným vpiskem:
Zde jich je několik opuštěno skrze nedbanlivost varhaníka, kterého povinnost byla zapisovati v Pánu Bohu zmrlé, protož také jemu matrika jest vzata.
Inu, ne každý, kdo do matriky zapisoval, byl spolehlivý. I proto musíme počítat s tím, že matriky nejsou vždy spolehlivé, že se mohlo stát, že v nich některé zápisy chybí...

 Varhany na nákresu z roku 1766. Zdroj: Wikimedia.com

Žádné komentáře:

Okomentovat