11. 12. 2012

Posmrtně legitimizované dvojče

Opět moje oblíbená nemanželská dvojčata...


Něco tak překombinovaného asi ani nejde vymyslet, proto se to musí stát: 4. prosince 1892 se v Žiželicích Františce Barešové, 22leté dceři Matěje Bareše a Anny, rozené Steklé, ze sousedních Končic, narodila nemanželská dvojčata, František a Josef. Za kmotru jim šla pravděpodobně teta jejich matky, Marie Steklá z Končic, což už je samo o sobě netradiční, protože obecně platilo pravidlo, že chlapci chodí za kmotra muž, dívce žena.

Tříměsíční Josef v únoru 1893 umírá na psotník.
Zdroj: SOA Praha, farnost Žiželice. Kniha č. 21 - matrika zemřelých 1877 - 1905. Folio 104.
Pak dojde celkem bez příčiny v dubnu 1895 k svatbě. Nevěsta nejspíš ani nebyla znovu těhotná, ani mezi narozenými, ani mezi mrtvě narozenými dětmi žádné její dítě až do roku 1902 (!) nefiguruje.

 Zdroj: SOA Praha, farnost Žiželice. Kniha č. 20 - matrika oddaných 1889 - 1909. Folio 18. První část. 
  Zdroj: SOA Praha, farnost Žiželice. Kniha č. 20 - matrika oddaných 1889 - 1909. Folio 18. Druhá část. 
Z čista jasna se nejen vynořil ženich pro Františku, ale také otec pro její děti. Důvody váhání známe díky vzpomínkám rodiny - Prokop oslepl a se svatbou dlouho váhal. Františka totiž pocházela z nižší společenské třídy a u Slaninových sloužila.

  Zdroj: SOA Praha, farnost Žiželice. Kniha č. 17 - matrika narozených 1881 - 1895. Folio 99. První část. 
Zdroj: SOA Praha, farnost Žiželice. Kniha č. 17 - matrika narozených 1881 - 1895. Folio 99. Druhá část
Ve zmatku první části záznamu se Prokop Slanina hlásí k otcovství obou dětí, a to za svědectví zdejších kostelníků, Staňka a Růžičky. Záznam dále obsahuje i údaj o Františkově přestupu k církvi československé, pro jistotu rovnou dvakrát, a údaj o vydání dvou rodných listů, jeden patrně za účelem sňatku.
Zemřelý Josef se tedy dočkal alespoň posmrtně svého otce a Františka manžela, se kterým prožila mj. i dvě světové války.

Mohla dopadnout mnohem hůř, třeba jako její vrstevnice, jak dále uvidíme nejen shodou okolností rovněž Slaninová. Ta umřela v dubnu 1889 na "křeče po porodu" (patrně eklampsii) tak rychle, že nestihla být ani zaopatřena.
 Zdroj: SOA Praha, farnost Žiželice. Kniha č. 21 - matrika zemřelých 1877 - 1905. Folio 85. 
Její nemanželská dvojčata najdeme jen ob řádek pod ní, Marie umírá na slabost těla 3. května 1889 jako patnáctidenní, Karel na psotník o den později.
Zdroj: SOA Praha, farnost Žiželice. Kniha č. 21 - matrika zemřelých 1877 - 1905. Folio 85
Přitom sama jejich matka je nemanželská a legitimizovaná, jak vyplývá ze záznamu o narození dvojčat i ze záznamu o jejím vlastním narození. Jejím otcem je Václav, syn Václava Slaniny a matky Josefy, rozené Doležálkové, prarodičů zde zmíněného Prokopa Slaniny. Byla to tedy jeho sestřenice.Žádné komentáře:

Okomentovat