15. 2. 2013

Cholera v Tečovicích, 1836

Při své práci se dostanu k řadě zajímavých záznamů a událostí - a říkám si, že by byla škoda toho nevyužít. Dnes jsem překládala záznamy z Tečovic na Zlínsku, konkrétně zemřelé z roku 1836. A trochu mě zarazilo, kolik jich v obci v onom roce bylo. Vše vysvětlil pohled do kolonky Příčina úmrtí - tam totiž kralovala jedna z nejzákeřnějších nemocí, jaké naši předci znali. Cholera. 

Nejdříve trochu obecností: Cholera je bakteriální onemocnění, které se přenáší hlavně požitím pitné vody, která je znečištěna fekáliemi. Projevuje se křečemi břicha, průjmem a zvracením. Kombinace těchto průvodních jevů způsobuje ve velmi krátké době dehydrataci organismu a ztrátě minerálů, což může vést až k totálnímu zhroucení organismu. Léčba je poměrně jednoduchá – dostatečný přísun vody a minerálů, problémem ale v minulosti bylo, kde získat v takovém případě neznečištěnou vodu. V případě neléčení nebo nedostatečného léčení je tato nemoc smrtelná zhruba v padesáti procentech případů. 

Cholera podle představy umělce (1912, zdroj Wikipedia)

Ve střední Evropě řádila epidemie cholery v letech 1831 až 1832, ovšem objevila se i následujících letech a desetiletích. Tečovicím se na počátku 30. let vyhnula, o to silněji ale udeřila později, nejdříve v roce 1836 a poté o třicet let později, v roce 1866.

K prvním dvěma úmrtím na choleru došlo v roce 1836 ve středu 31. srpna. Poslední oběť zemřela 23. září, nemoc tedy řádila jen tři a kousek týdne. Přesto si vyžádala 48 obětí, tedy průměrně připadali na každý den dva zemřelí. Samozřejmě to nebylo tak, že by každý den opravdu zemřeli dva lidé - byly dny, kdy nezemřel nikdo a naopak v době vrcholu epidemie, ve dnech 4., 7. a 9. září, zemřelo šest osob. 


Počty zemřelých v jednotlivých dnech epidemie

Ves v té době měla kolem 500 obyvatel, zemřela tak zhruba desetina populace. Nejmladšímu zemřelému na choleru bylo 9 měsíců, nejstaršímu 80 let. V průběhu epidemie zemřeli jen tři lidé s jinou příčinou úmrtí - dvakrát se jednalo o slabost a jednou nebyla příčina vůbec uvedena.  Mezi zemřelými převažovaly ženy, bylo jich o šest více než mužů.

Zemřelí podle věku

Jak je z grafu patrné, zasáhla nejsilněji osoby mezi 25. a 50. rokem věku - tedy ekonomicky aktivní obyvatelstvo. To znamenalo pro naše předky obrovskou zátěž, neboť tím rodiny často přišly o svého živitele. Jak se pak asi žilo?

Žádné komentáře:

Okomentovat