29. 4. 2013

Deflorator NB

Označení nemanželských otců v matrikách pokřtěných bývá různé. Někdy najdeme noticku, že se otec utopil na jabloni nebo že je na houbách, jindy (jako v minulém případě) je tužkou jméno otce vepsáno. Dnes si člověk říká, že není nezbytné psát informaci o tom, že otec dítěte byl neznámý, kněží na to ale v minulosti měli jiný názor. 

A tak v matrice například narazíme u otce na poznámku:


Tedy Deflorator NB - nota bene, tedy poznámka ve smyslu dobře si všimni, dávej pozor. Inu, upozorňovat na takové nezvedence bylo nutné...

25. 4. 2013

Neznámý muž blbého vzezření

Matriky zemřelých dovedou člověka překvapit, rozesmutnit - ale i pobavit. Obzvláště najde-li rodopisec v matrice zemřelých pro farnost Jirny z let 1837 až 1898 záznam o úmrtí neznámého člověka, který zní následovně:
Neznámý muž blbého vzezření, jako potulný přišel do obce a nemaje pražádných listin zde zemřel. ... Ježto byl blbý, nebyl zaopatřen.
Blbý v té době nebylo ani tak nadávkou jako prostou diagnózou. Díky pátrání císařsko-královského hejmanství se také dovídáme, že se jednalo Vojtěcha Váchu, syna Františka Váchy, rolníka v Dírné. Vzhledem k tomu, že zemřel v Jirnech, ušel pěkně dalekou cestu - z Dírné do Jirn je to pěkných 113 kilometrů. Inu, i blbec může ujít takovou vzdálenost.

23. 4. 2013

Léta 1664 ten čtvrtek po smrtelný neděli

Některé záznamy v matrikách jsou opravdu poklad. Jednou z matrik, které takové poklady můžeme najít, je matrika farnosti Radnice, uložená ve Státním oblastním archivu v Plzni. Zde na konci 17. století působil farář Průcha, který zapsal několik velmi pozoruhodných zápisů především do části matriky, která je věnována zemřelým.

20. 4. 2013

Mrtva narozena ve vlaku ze Zámrsku do Chocně

Najde-li badatel v matričních záznamech událost, ke které došlo na netradičním místě, je to k podivu, zejména jde-li o narození a úmrtí zároveň.
Na jednu takovou jsme narazili v matrice zemřelých Farního úřadu římskokatolické církve v Chocni:

„Dne 17. května 1881 mrtva narozena ve vlaku ze Zámrsku do Chocně a 20. v Chocni pochována“

Odkud, kam a proč nebohá rodička cestovala, když předčasně slehla, se již patrně nedozvíme, co však víme je, že se rozhodně nejednalo o šťastnou cestu.

Otec nemanželského dítěte? Žádný problém!

Tedy - jak kde, že? Většinou nemáme šanci zjistit, kdo byl otcem nemanželského dítěte, neboť otec v matrice není v takovém případě uváděn. Ovšem najdou se výjimky. Jednou takovou výjimkou je matrika farnosti Želiv z 80. let 19. století (číslo 8, např. snímek 27). Tam si totiž kněz, který do matriky zapisoval, poznamenat i ten "drobný" detail, kdo byl otcem dítěte. 

A tak se například o Anně, nemanželské dceři Kateřiny Točilové, dovídáme, že jejím otcem byl jakýsi "Šimann Vincenc, bratranec". Takových vpisků je v matrice povícero - a koho pátrání po nemanželském dítěti zavede tímto směrem, může mít to obrovské štěstí, že se dozví otce takového dítěte.

18. 4. 2013

Dle udání Alžběta Laubinger

V matrice Hustopečí nad Bečvou (inv. č. 6567, snímky 186 a 187)  najdeme v roce 1881 čtyři velmi pozoruhodné zápisy. Týkají se cikánských dětí - to by samo o sobě nebylo nic tak pozoruhodného, ovšem to by se tyto zápisy nesměly týkat dětí jedné matky. Co je tedy v matrice uvedeno?