20. 4. 2013

Mrtva narozena ve vlaku ze Zámrsku do Chocně

Najde-li badatel v matričních záznamech událost, ke které došlo na netradičním místě, je to k podivu, zejména jde-li o narození a úmrtí zároveň.
Na jednu takovou jsme narazili v matrice zemřelých Farního úřadu římskokatolické církve v Chocni:

„Dne 17. května 1881 mrtva narozena ve vlaku ze Zámrsku do Chocně a 20. v Chocni pochována“

Odkud, kam a proč nebohá rodička cestovala, když předčasně slehla, se již patrně nedozvíme, co však víme je, že se rozhodně nejednalo o šťastnou cestu.

Žádné komentáře:

Okomentovat