20. 4. 2013

Otec nemanželského dítěte? Žádný problém!

Tedy - jak kde, že? Většinou nemáme šanci zjistit, kdo byl otcem nemanželského dítěte, neboť otec v matrice není v takovém případě uváděn. Ovšem najdou se výjimky. Jednou takovou výjimkou je matrika farnosti Želiv z 80. let 19. století (číslo 8, např. snímek 27). Tam si totiž kněz, který do matriky zapisoval, poznamenat i ten "drobný" detail, kdo byl otcem dítěte. 

A tak se například o Anně, nemanželské dceři Kateřiny Točilové, dovídáme, že jejím otcem byl jakýsi "Šimann Vincenc, bratranec". Takových vpisků je v matrice povícero - a koho pátrání po nemanželském dítěti zavede tímto směrem, může mít to obrovské štěstí, že se dozví otce takového dítěte.

1 komentář: