11. 5. 2013

Hvožďanští rekruti

Světová válka, která vypukla v roce 1914, sebou přinesla obyvatelům českých zemí řadu starostí. Jednou z nich bylo i verbování rekrutů do armády. V obecních kronikách často najdeme jejich seznamy - a také seznamy těch, kteří se již do vsi z války nevrátili. Jednou z kronik, kde na takový seznam můžeme narazit, jsou Hvožďany na Písecku.

Kronika byla ale až druhým impulsem k sepsání tohoto článku. Prvním byla poznámka, na kterou jsem narazila v matrice narozených farnosti Bechyně, kam Hvožďany patřily. Tam je totiž u mužů narozených kolem roku 1865 vepsána poznámka "1./2./3. ... rekrut". To mě zarazilo. Co je to za poznámku? Jedná se snad o ty muže, kteří odešli na povinnou vojnu? Ale proč by to bylo zmiňováno v matrice? 


Situace, kdy šli muži odsloužit vojenskou službu, byla běžná, ta by do matriky zapsaná nebyla. A tak jsem zamířila do obecní kroniky, která je rovněž k dispozici. A ejhle. Tam jsem na straně 26 narazila na seznam mužů odcházejících do světové války. Co se v kronice můžeme dočíst?
Sarajevský atentát byl tedy vítanou záminkou k vyhlášení války, ku kterému došlo dne 26. července 1914 v neděli na svatou Annu. Velké žluté plakáty vybízely vojíny osmi armádních sborů, aby se během 24 hodin dostavili do středisk svých příslušných pluků. Mobilisační vyhlášky dodány byly do jednotlivých obcí prostřednictvím zvláštních poslů, okresní politické správy, kteří v kočárech obce navštívili. Týž den, záhy po poledni připevnil obecní strážník Jan Stach, výměnkář na čp. 57, tuto vyhlášku na kapličku před školní budovou. Následujícího dne, v pondělí ráno, opouštělo 36 mužů s dojemným loučením obec. Byli to tito: 
František Hora čp. 1, Josef Hora čp. 1, Jan Stejskal čp. 2, Matěj Hošek čp. 3, František Burian čp. 8. František Valenta čp. 11, František Hruška čp. 14, František Doležal čp. 19, Jan Krbec čp. 20, František Lála čp. 22, František Dejmek čp. 23, Josef Švehla čp. 24, Josef Lála čp. 26, Antonín Lála čp. 26, Jan Lála čp. 27, Jan Hruška čp. 29, Josef Hruška čp. 29, Václav Zouzalík čp. 31, Josef Kolář čp. 33, Václav Kolář čp. 33, František Kolář čp. 33, František Dlouhý čp. 34, Jan Skalák čp. 39, Karel Skalák čp. 39, Václav Dušek čp. 42, František Lála čp. 43, František Stach čp. 44, Josef Stach čp. 44, Antonín Matyásek čp. 49, Karel Lála čp. 50, Václav Suchan čp. 60, František Šťástka čp. 61, Josef Blecha čp. 65, Josef Hajíček čp. 70, Josef Opelka čp. 75, Josef Bican čp. 76

Na straně 35 se pak dovídáme, kdo se z války do vsi už nevrátil. Ti jsou v textu označeni podtržením, kromě nich to pak byli ještě čtyři muži, povolaní do války nejspíše později - Josef Burian, František Matějovský, Jan Šebek, František Zouzalík. Kronikář uvádí tuto skutečnost slovy: 
Světová válka vyžádala si nesmírných obětí na lidských životech. Není snad jediné obce, která by byla nezaplatila značnou daň krve. Jmena těch, kteří v cizích službách životy své položili, zasluhují, aby zaznamenána zde byla. 

Protože máme možnost se podívat nejen do kroniky, ale i do databáze legionářů, můžeme také zjistit, kdo z hvožďanských mužů se postavil na stranu legií. V databázi jsou z Hvožďan uvedeni František Hora, Matěj (Matyáš) Hošek a Josef Hruška.

V dobových novinách vycházely také nejrůznější seznamy ztrát a zraněných. Tam jsou uvedeni další muži z Hvožďan - např. ve výkazů ztrát a zranění z prosince 1914 najdeme Josefa Horu, 22. února 1915 je zapsán jako zraněný Antonín Lála, 7. června 1915 je uveden František Lála. Matěj Hošek je v lednu 1915 uveden jako zajatý - zajat byl už v listopadu 1914 v Krakově. Znovu (tedy pokud se jedná o stejnou osobu, ale je to pravděpodobné) je pak uveden jako zajatý v Petropavlovsku v lednu 1916 - to vyvolává otázky, protože je záhadou, jak se dostal zpět do bojových linií. Do legií pak vstoupil až v prosinci 1918, tedy po skončení války.

K tomu všemu může člověka dovést jedna malá zmínka v matrice... Internet nám dnes nabízí až neuvěřitelné množství možností pátrání.

2 komentáře:

  1. Výborne. Podobna pohnutka aj mna viedla pred dvomi rokmi k podobnemu badaniu ale z oblasti Slovenska vid odkaz: http://www.malachovo.sk/news/hladanie-stratenych-zivotov-/

    OdpovědětVymazat