1. 6. 2013

Epidemie v Libavé v roce 1758

Tento střípek je věnován epidemii ve farnosti Město Libavá na Olomoucku. Důvod je prostý - momentálně tam dělám výzkum a na epidemii jsem tam narazila. Snažila jsem se najít nějaké další informace, ale moc se mi to nepovedlo, v matrice bohužel není příčina úmrtí uvedena. Vzhledem k tomu, že je cholera uváděna jako jedna z nemocí, které přišly společně s pruským vojskem, je víc než pravděpodobné, že se jednalo právě o choleru, případně o tyfus.

Rok 1758 byl pro české země velmi těžký. V září předchozího roku vtrhla v rámci sedmileté války rakouská vojska do Slezska, odkud ale byla vytlačena - a Morava jen čekala na odvetný útok pruského krále Fridricha II. a jeho spojenců. Dočkala se ho na přelomu let 1757 a 1758. Vojáci sebou do českých zemí přitáhli také řadu nemocí. Ty dopadly na Moravu velmi tvrdě, zabily mnohem více lidí, než zvládla vojska obou dvou mocností.

Město Libavá na pohlednici z roku 1917. Zdroj: Fotohistorie.cz

V běžných letech umíralo ve farnosti Město Libavá kolem 90 až 100 osob. V roce 1758 jich zemřel zhruba dvojnásobek, totiž 183 osob. Můžeme tedy předpokládat, že cca polovina těchto lidí zemřela právě na epidemii. Jednalo by se tak o zhruba 90 osob, což při tehdejším osídlení Libavé a okolí činilo asi 5 procent obyvatel. 

Není to tak vysoké číslo jako v případě Tečovic, kde cholera zkosila desetinu obyvatel, ale přesto se jedná o číslo zásadní. Vzhledem k tomu, že u jednotlivých zemřelých není uvedena příčina úmrtí, můžeme jen těžko odhadovat, kdo skutečně zemřel na choleru a kdo na jinou příčinu. Ovšem průběh epidemie je dobře patrný z počtů zemřelých v jednotlivých měsících: 

Měsíc/Rok1756175717581759
leden 17 5 16 6
únor 10 7 18 9
březen 13 7 28 13
duben 6 1 17 4
květen 8 6 19 6
červen 3 9 22 8
červenec 6 5 10 8
srpen 4 8 10 11
září 5 7 18 14
říjen 6 13 7 15
listopad 6 7 8 14
prosinec 6 15 10 15
celkem 90 90 183 123

Kromě obyvatel Města Libavá a okolí zde zemřelo i několik vojáků:
  • 14.2.1758 Johann Grilleberger
  • 16.2.1758 Egidius Nicklas
  • 28.2.1758 Martin Zwerger
  • 6.3.1758 Philip Kellertshoffer
  • 12.3.1758 Jakob Krommerer
  • 25.3.1758 Dominik Bauer
  • 27.3.1758 Johann Wunder
Po tomto datu už v matrice žádný další voják zapsán není - buď tedy epidemie ve vojsku pominula, nebo armáda z okolí Města Libavá odtáhla a vojáci jsou zapsaní v jiných matrikách. 

Jednou z obětí epidemie se stal také ctihodný páter František Mück, pocházející ze Staré Vsi na Moravě, kooperátor ve Vítkově a na Libavé. Bylo mu pouhých 35 let, v duchovní službě tedy nepůsobil příliš dlouho. Ještě v polovině února aktivně pracoval (zaopatřoval umírající a pohřbíval zemřelé), právě při této činnosti se nejspíše nakazil a následně sám skonal. On sám byl pohřben páterem Engelbertem z piaristické koleje u sv. Markéty. 


Žádné komentáře:

Okomentovat