8. 9. 2013

Guberniální rada František Tvrdý

A pak že indexy nemohou být užitečné. Často jsou - hlavně pokud si do nich kněží zapisovali nejrůznější poznámky, týkající se osob v indexu zapsaných. Tak v indexu farnosti Kasejovice můžeme najít následující vpisek:
Tedy přeloženo do dnešní češtiny: Tvrdý František Xaverius. Jest guberniální rada v Praze a od roku 1822 ustanovený viceprezident u zemského práva v Čechách. Umřel v Pánu dne 23. dubna 1827. Bůh dej jemu pokoj věčný. 

Jednalo se tedy o poměrně významnou osobu - bohužel jen ve své době, do dnešních dní se o Franzi Twrdem, resp. Františku Tvrdém, mnoho zmínek nedochovalo. Zmiňuje ho ale například Österreichischer Beobachter z roku 1824 a také "Život Josefa Jungmanna", kde najdeme následující věty: 
Nejvyšší správce zemský hrabě Kolovrat přál národu svému tolik svobodného rozvíjení, kolik mohla snésti politika Vídeňská; tehdejší referent o věcech vyučovacích při gubernium, František Tvrdý, byl upřímným, ano horlivým vlastencem. Ale první krok u věci té neučinil ani jeden ani druhý z těchto mužův, nýbrž muž rodu německého, Milo Grún, tehdejší opat kláštera Strahovského.

Žádné komentáře:

Okomentovat