4. 11. 2013

The Adhesive Duck Deficiency

 "Ruční rumpály musí být vybaveny rohatkou se západkou a brzdou. Při vytahování těžních nádob se západka smí vyjmout a brzda uvolnit teprve tehdy, když již břemeno není nad prohlubní." 
MUDr. František Kožíšek, Csc.: Studna jako zdroj pitné vody. Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní. Praha 1998.
Nic netušící alternativní matka (http:///www.nosenislaskou.cz) přehlíží studnu v osadě Mařín (http://svitavsky.denik.cz)