2. 2. 2014

Usnul v Pánu náhlou smrtí zachvácený


Jednou se s ní seznámíme všichni.
Zdroj: Plicka, Karel + Volf, Fr.: Veselá kopa. Praha 1956.
Ilustrovala Milada Marešová.
Ač je smrt chudého domkáře genealogickou "banalitou", pro dotčenou rodinu to vždy byla pohroma. V běžných matričních kolonkách se celá událost odosobňuje, ale občas se kněz dá unést a umožní nám nahlédnout, jak to tehdy bylo....

SOA v Praze, kniha Chotusice 21, zemřelí 1706-1749, f 22.

Dne 20. listopadu (1712) usnul v Pánu náhlou smrtí zachvácený, v noci, beze všech svátostí, Tomáš Šrámek ve svém domku na hrádku bojmanském, při němžto žádný nebyl, jenom malé děti jeho dvě. Ani manželka nebyla, kterážto po žebrotě chodící mezi dobrýma lidmi chleba žebrající a domů přijdoucí již mrtvého našla. Též sousedi dva, Jan Šafařík a Jan Náchodský, k němu přišli, když od dětí pláč slyšeli, ale však již mrtvý byl, to oni dosvědčovali. Pročež že jest se vědělo, že byl dobrý katolický křesťan a zpověď a přijímání velikonoční vykonal, od kněze Jana Bedřicha Hrůzy, faráře chotusického, při chrámě Páně bojmanském P. Marie pohřben jest.
Jedno z dětí, dcera Magdalena, se narodilo v květnu 1711, další jsem nenašla..

Takovýchto výpravných záznamů je v uvedené matrice více, pro případ, že si chcete počíst.

Zastavila bych se u bojmanského hrádku. Najít ho dalo trochu pátrání, ale nakonec se zadařilo. Můžeme se tedy kochat, jak tam - v místě zelené šipky - není...

"Stávala v severní části obce. - Bojmany byly samostatným statkem, tvrz je zde poprvé uváděna k r. 1372, v té době ji držel (do své smrti v r. 1390) kutnohorský měšťan Václav Temlin. Další kutnohorský měšťan Fryduš Kundl odkázal r. 1422 Bojmany s tvrzí majiteli žehušického panství Janu Chotouňovi z Nestajova. Během husitských válek tvrz, která přestala sloužit jako sídlo, zpustla, v r. 1431 je z ní připomínán jen kopec (tvrziště). Žehušičtí z Nestajova bojmanskou tvrz obnovili, r. 1544 byla již opět uváděna v písemnostech. Stála ještě r. 1551, kdy žehušické panství náleželo Karlovi ze Žerotína. Ten ale nechal tvrz zpustnout, když r. 1558 prodal žehušické panství Zdeňkovi Meziříčskému z Lomnice, byla tvrz v Bojmanech uváděna jako pustá. Potom již nebyla obnovena, zbytky jejích valů byly patrné ještě na počátku 19. stol. - Připomínkou bývalé tvrze je dnes pouze pomístní název Na Zámku. V zahradách u domů čp. 9 a 43 je patrný nízký pahorek, který je pravděpodobně pozůstatkem bývalého valu."
http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/m-cs/detail-kl_us_auth-0310489-Tvrz-Bojmany-cesko/
Bojmany na mapě prvního vojenského mapování (1764-1768).
Část "Na Zámku" bude ta nejsevernější (červenou jsou zakresleny domy)
Zdroj: oldmaps.geolab.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat