8. 2. 2014

František Janoušek, bývalý vojín

První světová válka řádně zamíchala osudy řady našich předků - někteří v ní zahynuli, jiní si prošli válečnými hrůzami a následně návratem do běžného života. Někdo tento návrat zvládl, jiný zemřel těsně po příchodu domů.

Mezi ty poslední patřil i František Janoušek ze Zálší u Sepekova na Písecku, na jehož úmrtí jsem narazila při procházení sepekovské matriky zemřelých z roku 1918. O Františkovi je zde uvedeno následující: 
František Janoušek, vojín bývalého pluku polního dělostřelectva č. 144, příslušný i narozený 10.XII.1891 v Zálší, manželský syn Františka Janouška, domkáře v Zálší čp. 8, a Barbory rozené Kosík ze Zálší čp. 13.
Co z těchto údajů zjistíme? Že byl František vojákem rakouské armády, nestal se tedy vojenským zběhem, který by odešel k legiím, což byla cesta, kterou si vybrala velká část Čechů ve službách rakouských vojsk. Zajímavější je ale vpisek, uvedený na konci matričního zápisu

Zdroj: SOA Třeboň, ŘKFÚ Sepekov, matrika č. 22, zemřelí 1894-1930, snímek 230 (fol. 226). 
Tedy: Zemřel schvácením; po rozbití rakouské armády na Piavě utíkal pěšky 12 dní až domů, kam dorazil na smrt vysílen. Budiž Ti rodná země lehká!
František byl pro své sousedy hrdina - a je díky tomu zaznamenán jako jeden z padlých vojínů v 1. světové válce v Zálší na pomníku:

Zdroj: Spolek pro vojenská pietní místa, fotograf Stanislav Sedláček.

Matrika a pomník nejsou jediné zdroje, které jsou k zemřelým v Zálší k dispozici. Dalším zdrojem je obecní kronika, dostupná na stránkách třeboňského archivu. Zde je o 1. světové válce a také o v ní zahynulých vojácích uvedeno následující:
Roku 1914 26. července vypukla válka Rakouska se Srbskem, z čehož vznikl světový válečný požár a trval až do 28. října 1918, kdy naše republika Čsl. nalezla samostatnosti. Do války ze Zálší odešlo 24 mužů, z nichž 3 byli od vojenské služby osvobozeni jako samostatní hospodáři a lesní dělníci. 
Raněni byli tři muži, do ruského zajetí upadli 3 muži, do srbského 1, a do italského 2. V srbském zajetí zemřel Karel Michálek, čp. 12, na italské frontě zůstal nezvěstným Josef Volf, čp. 3. Do legie v Rusku vstoupil 1 muž, v Itálii 2 muži. Zbytek lidí se vrátil domů, ale František Janoušek, čp. 8, po návratu domů za 5 dní zemřel následkem útrap válečných. Většina mužů sloužila u 102. pěšího pluku rakousko-uherského.
Podobných příběhů v matrikách najdeme celou řadu - jen nejsou vždy tak dobře doložené, nebo neupoutají oko některého z badatelů, aby po nich bylo pátráno. Máte v okolí také nějaký pomník? A víte, jak a kde zahynuli ti, kteří jsou na něm jmenováni?

Žádné komentáře:

Okomentovat