28. 2. 2014

Vše leželo na ní

Ne, tento střípek není o tom, že by nějakou dívku či ženu zavalila skála nebo něco podobného. I když věřím, že to, co jí bylo naloženo, by se za zával dalo považovat. Tento "příběh" se týká 27leté Marie Bolkové z Božetic na Písecku. Podkladem pro něj se stala opět sepekovská matrika, ze které zde už jeden příběh máme - příběh vojína Františka Janouška.


Marie Bolková se narodila v roce 1889 v Božeticích čp. 59. Jejím otcem byl Josef Bolek, domkář v Božeticích, její matkou pak Marie rozená Pichová z Podboře. Měla pouze tři sourozence - Anna přišla na svět v roce 1892, Karel se narodil v dubnu 1895 a Josef v březnu 1898. Anna ale zemřela ve třech letech a Josef pouhý rok po svém narození, Marie a Karel tak byli jedinými dětmi svých rodičů, které se dožily dospělosti. 

Pak přišla válka... Bratr Karel byl odveden, protože nebyl považován na nezbytného při obhospodařovávání domkářské usedlosti - byl zde přece otec, kterému v té době bylo teprve 60 let. Ovšem ouha - otec v prosinci 1914 zemřel na rozedmu plic a dvě Marie, matka s dcerou, zůstaly na hospodářství samy. 

Dokud Marie starší byla schopná v hospodářství pomáhat, zvládaly všechny práce s ním spojené celkem dobře. Ovšem u matky se zřejmě i díky zvýšené fyzické zátěži projevila průtrž, tedy kýla. Ve svém věku (v roce 1918 jí bylo 58 let) se s kýlou nesměla příliš namáhat - nepředstavujme si dnešní čilou ženu stále ještě v produktivním věku, ale ženu, která celý život těžce pracovala na poli...

A tak Marie mladší zůstala na hospodářství sama. V červenci roku 1918 přišly žně, které bohužel zaznamenává matrika zemřelých: 

Zdroj: SOA Třeboň, ŘKFÚ Sepekov, matrika č. 22, zemřelí 1894-1930, snímek 224 (fol. 220).

Bohužel i taková úmrtí přinášela válka - úmrtí, která s boji neměla nic společného. Marie zemřela na perinitidu, tedy zánět pobřišnice, 25. července 1918.
Žádné komentáře:

Okomentovat