19. 4. 2014

...navrátil se dne 12. listopadu 1871 do lůna církve...

Občas stojí za to dolistovat v matrice až na její úplný konec - bývají tam celkem zajímavé dokumenty, někdy vložené vystavené křestní listy, nejrůznější dopisy, které přišly na faru, a další záležitosti. A na jednu takovou věc se mi povedlo narazit v matrice farnosti Slavičín, když jsem koukala po emigrantech do USA. 

V matrice číslo 4595, která byla vedena pro obec Nevšová, se na snímku 152 nachází následující zápis:

Tedy: Conversiones
Josef Šímek, čeledín v Nevšové, manželský syn Jana Šímka, rolníka z Drnovic, a jeho manželky Anny, dcery + Adama Bábičky, pasekáře z Pozděchova /:rodičů obou vyznání evangelicko-ausburského:/ narozený dne 2. dubna r. 1844 v Drnovicích pod číslem 39 a pokřtěný dne 3. dubna 1844 od Adama Zsambokretého, pastora A. C. v Jasené, navrátil se dne 12. listopadu 1871 do lůna církve ř. katolické, složiv téhož dne vyznání víry katolické u přítomknosti v. p. Karla Tilla, faráře v Slavičíně, a dvou svědků: Františka Sturma, čtvrtláníka z Nevšové, a Josefa Žáka, čtvrtláníka z Nevšové. Karel Till, farář. 

Důvod tohoto přestupu se povede najít poměrně rychle - Josef se totiž 27. listopadu 1871 oženil v Nevšové s Juditou, dcerou Josefa Sturma, tamního výminkáře. Přestupy ke katolické církvi "z rozumu" (zpravidla kvůli majetku, postavení nebo prostě "jen" z lásky) byly nejčastějšími důvody pro přestup, jinak k nim docházelo spíše výjimečně. 

Častěji docházelo k situaci, kdy evangelík zůstal evangelíkem, ale všechny děti byly ve smíšeném manželství pokřtěny v katolické církvi. Takový případ mám i ve své rodině, kdy Josef Čudlý, evangelík helvétského vyznání, ženatý s katoličkou Marií Maškovou, zůstal věrný helvétské církvi, všechny jeho děti ale byly pokřtěny jako katolíci.

Žádné komentáře:

Okomentovat