22. 4. 2014

Seskočil z jedoucího rychlíku na koleje

Kněz, který byl v období 1. světové války zapisovatelem do matrik farnosti Velký Ořechov na Uherskohradišťku, musel být velmi pečlivým člověkem. Nejen že v matrice narozených najdeme zmínky o sňatcích snad všech, kdo v tomto období uzavřeli manželství, ale jsou zde zmíněna i úmrtí zde narozených osob. U řady z nich přitom nenajdeme zmíněné jen datum smrti, ale také to, jak k úmrtí došlo.

A tak najdeme v matrice vypsaná úmrtí vojáků v 1. světové válce - na toto téma chystám samostatný příspěvek. Ale nejen ta - najdeme zde i celou řadu dalších poznámek, z nichž jedna mě zaujala natolik, že jsem se podívala, zda by se k ní nedalo najít trochu víc informací. Poznámka se týká Vincenta (Čeňka) Juračky, narozeného v únoru roku 1893, a praví se v ní: 
Zemřel 1.8.1917 v Otrokovicích na nádraží, kdež seskočil z jedoucího rychlíku na koleje a byl nákladním vlakem usmrcen.
Úmrtí poměrně zajímavé, protože neobvyklé. Nejdříve jsem se podívala na to, zda pro toto období náhodou není dostupná otrokovická matrika zemřelých - bohužel není, takže na to, jak je ono úmrtí v matrice zapsáno, se nepodívám. 

Otrokovické nádraží na počátku 20. Zdroj.

Ovšem o takovém případu by mohla být zmínka i v dobových novinách. A co myslíte? Ano, byla tam. A tak se z Národní politiky, která vyšla dne 10.8.1917, dovídáme o onom nešťastném případu následující: 


Očividně i pomalu jedoucí vlaky (protože osobní ani nákladní vlaky počátku 20. století nedosahovaly rychlostí, jakými jezdí dnešní vlaky) dokázaly být lidem nebezpečné - a Juračka z Březůvek a Červenka z Příkaz na to doplatili a z války domů se již nevrátili...

Žádné komentáře:

Okomentovat