29. 8. 2014

Bitva u Wagramu

Napoleonské války už v roce 1809 trápily Evropu poměrně dlouhou dobu, když došlo k jedné z rozhodujících bitev francouzsko-rakouské války. Proběhla na počátku července onoho roku na polích u Wagramu severovýchodně od Vídně a přinesla rakouskému mocnářství poměrně zásadní potupu. O této bitvě bychom ale neměli mnoho důvodů psát...

27. 8. 2014

Roku 1825, když se v městě Turnově kostel Panny Marie zbořil

Matrika farnosti Bzí z let 1684-1698 obsahuje celou řadu zajímavostí, které se přímo netýkají zápisů o životních událostech našich předků. Jednou z těchto zajímavostí je i zápis, pocházející z roku 1825. Je tedy výrazně mladší než zápisy v matrice, snad tehdejší farář hledal volné místo, kam by mohl tuto poznámku zapsat - a našel ho až v této staré matrice. O co se tedy jedná?

25. 8. 2014

82 let 11 měsíců 27 dní

Záznamy, na které v matrikách narážíme, jsou často velmi smutné. Jedním z takových je i záznam, týkající se úmrtí Františka Marka z Líšnice v říjnu 1930. Jak je v matrice uvedeno, spáchal František sebevraždu oběšením z pomatenosti. Co ho k tomu vedlo? Snad velké bolesti, možná stářím oslabený rozum... Bylo mu skoro 83 let.

22. 8. 2014

Farnost Velký Ořechov a 1. světová válka

První světová válka, zvaná též Velká válka, poznamenala v každé vesnici osudy většího či menšího počtu lidí. Člověk má díky tomu občas možnost narazit v matrikách na záznamy týkající se buď odvedenců, nebo zemřelých v této válce. O odvedencích jsme tu už psali, konkrétně o hvožďanských rekrutech. Pojďme se teď podívat na trochu jiné záznamy - o úmrtích a útrapách spojených s tou velkou vojnou ve farnosti Velký Ořechov na přelomu Zlínska a Uherskohradišťska.

20. 8. 2014

Hřbitov v Radkově

Josef Sankot, kněz, který působil ve farnostech Radkov a Telč, po sobě v historii zanechal nesmazatelnou stopu. Díky svému vzdělání a neutuchajícímu zájmu o regionální historii se zachovala celá řada jeho článků a také rukopisy věnované Telči a blízkému okolí. Nebylo to ale to jediné, co po něm zůstalo. Velmi důkladně vedl i farní záznamy, díky čemuž se nám zachoval i nákres nového radkovského hřbitova z doby jeho založení ve druhé polovině 19. století.

18. 8. 2014

Od pohřbu dítěte malého...

Matriky jsou nejen zdrojem informací o křtech, sňatcích nebo úmrtích, ale často i o dalších věcech, které provázely naše předky. K úmrtím neodmyslitelně patřily pohřby - a k pohřbům vyrovnání se s knězem, kostelníkem a kostelem za poskytnuté služby. A aby bylo jasno, kolik se má platit, sepsalo v roce 1799 brněnské biskupství instrukce pro kněze v této diecézi. A protože v radkovské farnosti na Telčsku byl v té době důkladný kněz, přepsal si celou tuto instrukci do matriky zemřelých, a to včetně všech cen.