25. 8. 2014

82 let 11 měsíců 27 dní

Záznamy, na které v matrikách narážíme, jsou často velmi smutné. Jedním z takových je i záznam, týkající se úmrtí Františka Marka z Líšnice v říjnu 1930. Jak je v matrice uvedeno, spáchal František sebevraždu oběšením z pomatenosti. Co ho k tomu vedlo? Snad velké bolesti, možná stářím oslabený rozum... Bylo mu skoro 83 let.


Matrika zemřelých farnosti Sepekov, kam ves Líšnice patřila, obsahuje jednu z hlediska církve velmi důležitou otázku, totiž Byl-li, kdy a od koho zemřelý svátostmi zaopatřen? Nebyl-li zaopatřen, proč?

U Františka je pochopitelně uvedeno, že zaopatřen nebyl. A dále se dovídáme: Skonal náhle, oběšením, když ukončil svoji ranní modlitbu. Snad tím chtěl zapisující vyzdvihnout, že ačkoli spáchal František sebevraždu, byl ctnostným věřícím, který si zasloužil pohřeb do posvěcené půdy. Vzhledem k tomu, že byl pohřben na hřbitově v Sepekově, můžeme si být jistí tím, že se mu této výsady dostalo. Budiž mu země lehká.

Žádné komentáře:

Okomentovat