22. 8. 2014

Farnost Velký Ořechov a 1. světová válka

První světová válka, zvaná též Velká válka, poznamenala v každé vesnici osudy většího či menšího počtu lidí. Člověk má díky tomu občas možnost narazit v matrikách na záznamy týkající se buď odvedenců, nebo zemřelých v této válce. O odvedencích jsme tu už psali, konkrétně o hvožďanských rekrutech. Pojďme se teď podívat na trochu jiné záznamy - o úmrtích a útrapách spojených s tou velkou vojnou ve farnosti Velký Ořechov na přelomu Zlínska a Uherskohradišťska.

Zdejší zapisovatel do matriky to bral opravdu velmi zodpovědně, proto si můžeme v matrice vskutku počíst. Farnost v letech 1876 až 1897, pro které je dochována nejmladší křestní matrika, tvořilo devět obcí - Velký Ořechov, Hřivínův Újezd, Březůvky, Částkov, Dobrkovice, Doubravy, Kaňovice, Kelníky a Pašovice(1).

 Velký Ořechov na historické pohlednici. Zdroj: Mistopisy.cz

Jednalo se o různorodou směs vsí s rozdílným počtem obyvatel - nejmenší byly Kelníky, kde při sčítání lidu v roce 1910 žilo 239 osob, poté Kaňovice (275), Dobrkovice (322), Částkov (452), Doubravy (454), Hřivínův Újezd (465), Velký Ořechov (502), Pašovice (610) a největší Březůvky, kde žilo 700 osob(2).

Když byla v červenci 1914 vyhlášena všeobecná mobilizace, týkala se ročníků 1877 až 1892 - všechny tyto ročníky tedy výše uvedená matrika zachycuje. V dalších měsících byly povolávány další a další ročníky, až došlo k zavedení mimořádných odvodů, které se týkaly ročníků 1865 až 1900. Matrika tak zachycuje velkou část těchto ročníků.(3)

A zde je seznam těch narozených, u nichž najdeme poznámku o jejich účasti, respektive úmrtí ve Velké válce, jak 1. světovou válku nazývali naši předci.

Velký Ořechov:
Alois Gregor, nar. 23.1.1891, padl v boji s bolševiky jako legionář v Rusku 1919
Josef Chmela, nar. 11.5.1888, 7.5.1915 padl v Beči na Haliči
Alois Kolařík, nar. 18.11.1894, nezvěstný v ruském zajetí na Kavkazu od 10.4.1919, vrátil se 1921 na podzim
Josef Paleček, nar. 18.7.1893, zemřel doma na zápal plic 13.4.1918 jako vojín na dovolené
Alois Pánek, nar. 5.10.1891, padl ve válce 1917
Josef Píža, nar. 17.11.1892, zemřel v ruském zajetí v nemocnici 1918
Josef Rachůnek, nar. 23.5.1887, padl ve válce světové v zajetí italském v nemocnici 3.5.1919
František Sedláček, nar. 26.12.1891, zemřel 7.3.1915 v Karpatech na hoře Piastce a tam na bojišti 7.3.1915 pochován
Josef Velčovský, nar. 21.3.1887, nezvěstný na ruské frontě - 1917, byl v nemocnici a od té doby nepsal, vrátil se 1921

Hřivínův Újezd: 
Marian Gajdošík, nar. 4.7.1884, padl na ruské frontě 18.7.1915 v Mazanově u Josefa střelen od hlídky vojenské
František Gottfried, nar. 26.1.1895, od 19.11.1917 nezvěstný na ruské frontě a dosud se nevrátil
Josef Mikel, nar. 29.6.1886, nezvěstný v zajetí na Sibiři, psal 6.1.1915 naposledy
František Rasina, nar. 29.1.1891, krajským soudem v Uherském Hradišti prohlášen za mrtva a že den 1.1.1918 nepřežil
Josef Šturma, nar. 1.6.1893, zemřel 4.9.1915 u Černovic v Bukovině raněn do břicha
Josef Štěpaník, nar. 8.4.1893, zemřel 10.8.1916, padl u Stanislavi raněn do hlavy
Alois Zábojník, nar. 12.5.1894, padl ve světové válce
Jan Zábojník, nar. 9.2.1881, nezvěstný na ruské frontě 6.5.1915
Metoděj Zábojník, nar. 18.4.1887, zemřel 28.8.1915 ve vojenské nemocnici na jižní frontě u Cilli

Březůvky:
Alois Bětík, nar. 28.3.1876, nezvěstný na ruské frontě v Karpatech od roku 1914
Tomáš Čelůstka, nar. 23.11.1893, zemřel 25.5.1915, padl na ruském bojišti u města Ivanisk
Theodor Jankůj, nar. 6.12.1894, zemřel 13.9.1914, padl ve válce světové u Varšavy
Vincenc Juračka, nar. 4.2.1893, zemřel 1.8.1917 v Otrokovicích na nádraží, kdež seskočil z jedoucího rychlíku na koleje a byl nákladním vlakem usmrcen
František Kalač, nar. 12.4.1886, zemřel 1.12.1918 ve vojenské nemocnici v Lienzu, Tyrolsko, na chřipku a zápal plic a tam pochován na vojenském hřbitově
Alois Mikel, nar. 3. srpna 1889, zemřel 19.9.1915 na italské frontě v Uhrách v nemocnici Čertovnia
František Mikel, nar. 18.11.1892, zemřel 1918 na italské frontě
Ignát Šenkyřík, nar. 3.8.1884, padl ve válce světové na ruské frontě 1915
Alois Tobolák, nar. 21.3.1896, padl ve válce světové na ruské frontě 1917
Josef Tobolák, nar. 17.5.1893, padl ve válce světové na italské frontě 28.11.1918
Vincenc Zábojník, nar. 14.4.1892,  prohlášen za mrtvého, nezvěstný ve válce světové

Částkov:
František Duda, nar. 6.7.1894, nezvěstný v Rusku po válce světové
Rudolf Duda, nar. 20.8.1895, zemřel 30.10.1915 v rezervní vojenské nemocnici v Kolki ve Volyni
Josef Dynka, nar. 23.5.1886, nezvěstný v Srbsku, kdež byl v nemocnici od roku 1915, v lednu zemřel
Antonín Horehleď, nar. 28.1.1887, zemřel v nemocnici v Budapešti 1917
Josef Kafka, nar. 3.8.1881, nezvěstný na italské frontě od roku 1915
Kašpar Kolečkář, nar. 24.3.1884, zemřel 28.2.1917 v nemocnici v Kyjevě v Rusku jako válečný zajatec
Jindřich Machálek, nar. 22.8.1897, padl na ruské frontě 10.6.1916 střelen do krku a do rána zemřel
Josef Marášek, nar. 30.7.1895, zemřel 17.7.1916 v rezervní vojenské nemocnici v Nyiregyhaza v Uhrách
Alois Mikel, nar. 27.5.1876, zemřel 27.11.1923 na Svárově následkem útrap válečných
Josef Polášek, nar. 18.3.1896, jako legionář se zastřelil na Sibiři 1919 ve válce světové
Ludvík Skváček, nar. 26.3.1892, zemřel 27.3.1892 v italské nemocnici
Ignát Vlček, nar. 1.2.1888, nezvěstný na ruské frontě od roku 1915
Josef Zemánek, nar. 17.4.1881, nezvěstný na ruské frontě od května 1915

Dobrkovice:
František Kostelník, nar. 28.4.1895, 15.6.1915 padl na bojišti v Haliči v Chotyni v nemocnici
Alois Šidlík, nar. 12.10.1888, zemřel 13.12.1918 ve válce světové
Josef Šustek, nar. 3.2.1894, padl na chřipku 10.11.1918 když se vracel z Bosny domů v Brodě ve Slavonii ve voj. nemocnici
Vincenc Zábojník, nar. 26.1.1896, padl na ruském bojišti 22.8.1915
František Zásměta, nar. 13.4.1896, padl v ruském zajetí, raněn 28.10.1918, zemřel v nemocnici 5.11.1918

Doubravy:
Alois Bernatík, nar. 17.4.1893, padl ve válce světové 18.3.1915 na ruském bojišti u Gorlice
Vincenc Hložek, nar. 2.9.1893, padl ve válce světové 31.12.1915 v Tyrolích
Josef Janča, nar. 15.3.1890, nezvěstný, padl na ruské frontě
Jan Mikel, nar. 5.6.1887, padl na ruské frontě 1916 u Tomášové
Jan Mikel, nar. 21.6.1890, padl na ruském bojišti 19.3.1916
Vincenc Mikel, nar. 24.9.1896, nezvěstný od 1916 na ruské frontě, zajatec v Rusku
Franta Zábojník, nar. 7.2.1878, padl na italské frontě 14.9.1916 střelen do hlavy blíže Jamiana, okres Hann
Josef Záhora, nar. 2.2.1878, padl v ruském zajetí 16.11.1916 v Dvivisku v polním špitále

Kaňovice:
Antonín Drábeček, nar. 13.12.1895, nezvěstný na ruské frontě 21.11.1917, v zajetí, prohlášen za mrtvého od krajského soudu v Novém Jičíně 28.1.1924.
Josef Duda, nar. 28.7.1883, zemřel 30.6.1915 v Grabovici u Jaroslavi v Haliči, padl vysílením a tam pochován
Jan Mališka, nar. 18.8.1892, zemřel v červnu 1918 na úplavici na italské frontě
Josef Malička, nar. 16.11.1881, zemřel v nemocnici 18.2.1914 v zajetí v Itálii
Jan Šustek, nar. 3.1.1891, zemřel 13.3.1916 v ruském zajetí
Josef Šustek, nar. 15.1.1880, zemřel ve vojenské nemocnici ve Vídni 1.2.1916
Josef Šustek, nar. 16.2.1891, zemřel 29.12.1914 v srbské nemocnici na zranění hlavy

Kelníky: 
Karel Duda, nar. 30.7.1892, zemřel 20.5.1918 v nemocnici polní v Kovelu na ruské frontě
František Gregůrek, nar. 7.10.1893, zemřel v Semipalatinsku v ruském zajetí 13.2.1916 na skvrnitý tyfus, pochován na ortodoxním hřbitově
František Mikel, nar. 22.3.1885, zemřel 20.5.1915 v ruském zajetí v Pošechonje, gubernie jaroslavská
Jan Mikel, nar. 27.2.1888, padl u Zborova v Rusku 17.6.1917
Josef Minařík, nar. 24.5.1887, padl ve válce světové u Labartova na ruském bojišti 3.8.1915 jako záložník nadporučík
Tomáš Pastyřík, nar. 21.10.1897, padl na italské frontě 17.8.1917, byl zasypán v zákopech
František Žák, nar. 5.5.1893, padl ve válce světové 13.11.1916 v zajetí ruském v gubernii smolenské v nemocnici na zápal plic

Pašovice:
František Běták, nar. 22.3.1886, zemřel v únoru 1916 v Semipalatinsku v ruském zajetí a tam pochován na ortodoxním hřbitově
František Běták, nar. 11.11.1892, nezvěstný od 18.3.1915; raněn v boji u Gorlice v Haliči
Josef Buráň, nar. 4.4.1891, zemřel 10.3.1917 v Breazatalu v Rumunsku
František Doležálek, nar. 19.9.1895, zemřel 6.8.1915 na ruské frontě, byl raněn
Jan Hložek, nar. 10.5.1893, zemřel 23.1916 přijda z vojny na souchoty
Jakub Horenský, nar. 16.11.1896, zemřel 13.10.1918 doma na chřipku jako vojín-invalida
Jan Horenský, nar. 17.5.1887, padl v Srbsku 6.11.1914
František Jahoda, nar. 11.8.1891, padl v Sadě Goře u Černovic na ruské frontě 22.3.1915
Rudolf Jurák, nar. 17.4.1879, padl u Dobede na italské frontě 5.11.1915
Václav Jurák, nar. 30.9.1897, nezvěstný na ruské frontě 16.6.1916
František Kafka, nar. 8.12.1894, zemřel 15.1.1915 na bojišti v Haliči v Grybově
Josef Kučera, nar. 18.9.1879, zemřel 20.11.1914 na ruské frontě
Karel Kučera, nar. 9.8.1893, zemřel 5.7.1915 v Moskvě v nemocnici
Karel Mrázek, nar. 4.1.1893, padl na jižním bojišti 23.4.1918
Josef Norek, nar. 2.3.1894, nezvěstný od 10.8.1917 na italské frontě
Čeněk Přestupný, nar. 29.9.1880, padl na bojišti
Josef Radůnek, nar. 23.1.1890, padl na ruské frontě u Lucku 30.6.1916 zasažen šrapnelem do hlavy
Jan Šiška, nar. 5.8.1881, nezvěstný od světové války
Josef Škaredík, nar. 17.5.1893, nezvěstný vojín
Martin Vlčnovský, nar.  20.5.1896, padl v Rusku na bojišti 22.7.1915
František Zábojník, nar. 26.11.1896, od roku 1917 nezvěstný na ruském bojišti

Poznámky:
(1) Viz MZA Brno, ŘKFÚ Velký Ořechov, matrika č. 4885 - narození 1876-1897, http://actapublica.eu/matriky/brno/prohlizec/4825.
(2) Historický lexikon obcí České republiky 1869-2005, I. díl, Praha 2006, str 692, 694, 700, 702. 
(3) Viz článek z roku 2006 na Valka.cz od Jiřího Fidlera Kapitoly z dějin československého vojenství – 2. díl, Česká domácí politika za Velké války.

Žádné komentáře:

Okomentovat