18. 8. 2014

Od pohřbu dítěte malého...

Matriky jsou nejen zdrojem informací o křtech, sňatcích nebo úmrtích, ale často i o dalších věcech, které provázely naše předky. K úmrtím neodmyslitelně patřily pohřby - a k pohřbům vyrovnání se s knězem, kostelníkem a kostelem za poskytnuté služby. A aby bylo jasno, kolik se má platit, sepsalo v roce 1799 brněnské biskupství instrukce pro kněze v této diecézi. A protože v radkovské farnosti na Telčsku byl v té době důkladný kněz, přepsal si celou tuto instrukci do matriky zemřelých, a to včetně všech cen.
Část soupisu cen v matrice zemřelých.
Od pohřbu dítěte malého ... 45 krejcarů nebo 30 krejcarů nebo 24 krejcarů
I. Od pohřbu člověka vyrostlého se zpívanou mší s konduktem a žaltářem ... 4 zlaté 30 krejcarů nebo 4 zlaté nebo 3 zlaté 30 krejcarů
II. Od pohřbu se zpívanou mší a s konduktem ... 3 zlaté 30 krejcarů nebo 3 zlaté nebo 2 zlaté 30 krejcarů
III. Od pohřbu s malou mší svatou a s konduktem ... 2 zlaté 30 krejcarů nebo 2 zlaté nebo 1 zlatý 30 krejcarů
IV. Od pohřbu beze mše svaté ... 1 zlatý nebo 45 krejcarů

Na zvony
Od vyzvánění s 1 malým zvonkem 6 krejcarů
Od vyzvánění se 2 malými zvonky 12 krejcarů
Od vyzvánění se 3 malými zvonky 18 krejcarů
Od vyzvánění se všemi 4 zvony 21 krejcarů
To vše kostelu

Za dvoje hraní dublovaně, za troje třikrát tolik.

Na pokropení ... 3 krejcary nebo 4 krejcary
Na světlo ... 24 krejcarů nebo 8 krejcarů nebo 12 krejcarů
Za zápis ... 6 krejcarů
Kostelníkům za službu ... 6 nebo 9 krejcarů nebo 12 krejcarů
Kostelníkům za zvonění od 3 zvonů ... 9 krejcarů, od 4 zvonů ... 12 krejcarů
Zvonili dvoje, platí se dublovaně.
Ministrantům ... 3 krejcary neb 6 krejcarů neb 9 krejcarů

Kostelu z poručenství.

Žádné komentáře:

Okomentovat