27. 8. 2014

Roku 1825, když se v městě Turnově kostel Panny Marie zbořil

Matrika farnosti Bzí z let 1684-1698 obsahuje celou řadu zajímavostí, které se přímo netýkají zápisů o životních událostech našich předků. Jednou z těchto zajímavostí je i zápis, pocházející z roku 1825. Je tedy výrazně mladší než zápisy v matrice, snad tehdejší farář hledal volné místo, kam by mohl tuto poznámku zapsat - a našel ho až v této staré matrice. O co se tedy jedná?

Roku 1825, když se v městě Turnově kostel Panny Marie zbořil a základy pro nový kostel kopaly, nalezly se tam dvě cínové veliké rakve, na které jedné z nich následující nápis vyrytý byl: 

D. O. M. J.
Osvícený a šlechetný Pán Pan Karel, pán z Wartenbergu, pán na Skále a Rohozci, jeho císařské královské uherské české Milosti rada a nejvyšší Království českého číšník dědičný, jakož i téhož Království nejvyšší aerariální přednosta. Narozen roku MDLIII (1553) na neděli Judica mezi XIII a XIIII hodinou z rodu osvícených, otce pana Adama, pána z Wartenbergu, děda pana Jana, pána z Wartenbergu, nejvyššího purkrabího Království českého, praděda pana Krystofora, pána z Wartenbergu, a paní matky Heleny, paní z Martinic, jejíž otec byl pan Wolfgang, pán z Martinic, matka ale paní Lidmila z Kunštátu a Poděbrad. Z této kunštátské rodiny zrodil se Jiří z Poděbrad, král Čechie, jehož mateř byla Anna, paní z Wartenbergu. Vychován a pravé nábožnosti, ctnosti a v krásném umění. Maje choti Kateřinu, paní Mansfeldskou, pana Jana Jiřího, hraběte Mansfeldského, šlechetného pána na Heldrungen dceru, kterouž pojal MDLXVII (1567) XX (20.) září; děti s nejvěrnější chotí splodiv osm, dvou synů a dcer šest, žil let LIX (59) měsíců 5, dní 5, hodin 5. Víry evangelické, spravedlnosti a ctnosti milovník, a nejvejš o krále Království české a církev zasloužilý. Po vykonaných starostech a těžkostech světa a života, rozloučení bytí žádal a bytí s Kristem. Umřel nábožně a tiše jedině na zásluhy Kristovy se spolehna na Skále léta Páně MDCXII (1612) po hodině XII v noci, XXX (30.) září. Duše jeho v nebesích věčně živa jest. Tělo v tomto hrobě od vdovy a dítek nejzarmoucenějších pro uctivost a na památku vložené odpočívá, očekávaje v dnu posledním soudu všeobecného z mrtvých vstání. 
Člověče!
Uč se zákon starobylý: Umříti jest všem, ale blažení, jenž v Pánu umírají. Zjevení sv. Jana 14.13.

Novogotický kostel Narození Panny Marie v Turnově, vystavěný v letech 1825-1856.
Zdroj: Wikipedia

1 komentář:

  1. Na mě to dělá dojem, že farář chtěl zápis umístit co nejblíž úmrtí, a tak si vybral nejstarší matriku.

    OdpovědětVymazat