29. 10. 2014

Potvrzen jest Gregor voják

Čím starší matriky, tím méně informací v nich nacházíme - to je poměrně obecně platné pravidlo (čest výjimkám). Občas se ale setkáme se zápisem, který překvapí i nás, protože v něm v podstatě není uvedeno naprosto nic. Tedy - pro naše předky byl jistě srozumitelnější než pro nás, oni možná aktéry znali. Pro nás je ale takový zápis jedním velkým tajemstvím.

25. 10. 2014

Předmětem jest zjištění dne a roku oddavek

S tím, že v matrice ten či onen zápis někdy chybí, už se nejspíše setkal každý z nás. V minulosti se stávalo, že si kněz, který do matriky zapisoval, poznačil informace o úkonu (křtu, sňatku nebo pohřbu) na papírek, který následně ztratil - a pak došlo k tomu, že daný úkon do matriky nebyl zapsán. Většinou k nápravě už nedošlo, protože se onen zápis nepostrádal. Někdy se ale setkáme s tím, že osoba, které se zápis týkal, potřebovala vystavit křestní nebo oddací list - a problém byl na světě.

5. 10. 2014

Léta páně 1661 já, kněz Václav František Hrabovský...

Někteří kněží to neměli po Třicetileté válce jednoduché. Přišli na faru - a tam nenašli nic, na co by mohli navázat. Velká část far byla ještě po polovině 17. století neobsazená, neboť nebyl dostatek katolických kněží, kteří by mohli na místa farářů nastoupit. Postupně se ale fary plnily, jen často nebylo možné zjistit nic o předchozí správě farnosti a jejího majetku. A tak byl čas tyto nedostatky napravit.