13. 11. 2014

Taková nepěkná, smutná věc...

Nalezenců se v českých krajích vyskytovalo vždy poměrně dost - teď nemám na mysli děti, odložené u dveří kostela nebo zámku, ale děti, které byly do českých rodin umisťovány z vídeňského nebo pražského nalezince, kam je přišly porodit často nemajetné matky. Ty v těchto ústavech děti zanechaly a děti byly následně umístěny do péče některé z ochotných rodin například v jižních Čechách nebo na Vysočině.