1. 12. 2014

Stěžovav sobě manželce své

Městečko Polná leží v krásné krajině severního Jihlavska. Je známé například díky svému muzeu, ale také díky nešťastnému případu zavražděné Anežky Hrůzové a hilsneriádě. My se ale budeme věnovat případu o něco staršímu, z roku 1877. 

Polná na historické pohlednici. Zdroj: Fotohistorie.cz

7. června toho roku přišel večer domů na Horní město čp. 53 Karel Kursidým, ženatý soukeník. Nechme ale dále již mluvit matriku, která případ popisuje na tehdejší poměry velmi rozsáhle: 
Dle zprávy slavné obecní rady č. 588 ob. přišel samovrah dne 7. večer opilý domu, brzy však stěžovav sobě manželce své na velké teplo ve světnici řekl jí, že se na dvůr vyspat půjde. - Záhy ráno dne 8. června nalezen byl na dvorku oběšený na slabém nákrčníku a docela mrtvý. Seděl na zemi, hlava jeho dosahovala k tenkému asi 70 centimetru od země připevněnému bidelku. - Jelikož samovrah dle ústního sdělení pana purkmistra byl pilný dělník a spořádaný člověk, takže na něho a jeho celou rodinu nikdy nic zlého slyšeti nebylo, jelikož dále i povinnostem katolického křesťana vždy za dost činil, proto po dobré uvážení a na radu p. purkmistra na místě pro samovrahy na hřbitově určeném byl od P. Františka Černohorského, kaplana, vykropen.
Je samozřejmě otázkou, zda spořádaný člověk chodí domů opilý, ale budeme věřit tehdejším obecním činitelům...

Žádné komentáře:

Okomentovat