19. 5. 2015

Totiž na svatou Kateřinu 1740

Nehody se stávají. A stávaly se i v minulosti. Úmrtní záznamy, které je zachycují, patří mezi ty nejzajímavější - čím starší matrika, tím je takový záznam "čtivější" (bohužel ne vždy čitelnější). Jeden z takových nehodových případů se odehrál na svatou Kateřinu léta Páně 1740 nedaleko Poříčí nad Sázavou.
25 Novembris z Poříče pohřbený Matouš Vystrkovský, pocházející z Mrákotic u Prčice, který jeda z Prahy v den sváteční, totiž na svatou Kateřinu, převrhl vůz na sebe, od něj pomačkaný přivezen na mýto, nejsa již sobě dokonale přítomný, absolucí a posledním pomazáním od velebného pána Castula ab Immaculata Conceptionie, řeholníka Scholarum Piarum, zaopatřený, na to život dokonal, pochovaný u svatého Petra v Poříčí.
Převržený vůz patřil mezi ty obvyklejší nehody, zde je velmi příjemné množství detailů, které matriční záznam obsahuje - odkud Matouš pocházel, odkud mířil, že byl přivezen do mýtní hospody... Pravděpodobně jel z Prahy přes Městečko a někde před Poříčím ztratil kontrolu nad spřežením, které vůz táhlo...


Ovšem kdo ví, jak to skutečně bylo...

Žádné komentáře:

Okomentovat