4. 9. 2015

Přísaha těch, který k šťastnému porodu jsou zřízené osoby

Jak tu bylo již mnohokrát zmíněno, v matrikách se nenachází jen záznamy týkající se tří životních událostí, ale často i dokumenty, které stojí poněkud stranou tohoto "proudu". Jeden z takových dokumentů můžeme najít v matrice pokřtěných farnosti Hořice z let 1748 až 1784 - je jím Přísaha těch, který k šťastnému porodu jsou zřízené osoby, tedy přísaha porodních bab. A tady máte její přepis...