9. 12. 2016

Židovské zápisy ve farnosti Lično

Narazit na židovské zápisy v katolických matrikách není v období první poloviny 19. století zas taková výjimka. Ovšem většinou se jedná o zápisy, které časově odpovídají matrice, ve které jsou zapsány. Ve farnosti Lično se ale setkáváme s tím, že jsou zápisy ze 30. let zapsány v matrice z let 1784 až 1809.

31. 7. 2016

Běda, když netresce, kdo trestati má

S lynčem se v matrikách zemřelých moc často nesetkáváme. O to větším úlovkem tyto případy jsou. K jednomu takovému lynči došlo v noci ze 7. na 8. června 1848 ve vsi Mečově nedaleko Hořiček na Náchodsku. Obětí se stali bratři Jan (42) a Josef (31) Špetlovi a Ignác Siegel (30). Nechme mluvit matriku zemřelých: 

30. 4. 2016

Domy v Brandlíně (okr. Tábor), 1784

Nejrůznější tabulky čísel popisných a jmen po chalupě se při pátrání mohou velmi hodit, hlavně pokud se jedná o jižní Čechy. V matrikách pak čas od času na nějakou takovou tabulku též narazíme, např. ve farnosti Tučapy. Seznam jmen po chalupě, resp. některá jména majitelů ve vsi Brandlín, kde aktuálně zpracovávám rodokmen, jsem se rozhodla zpracovat. A tak ho tu máte. :)

14. 3. 2016

Josefína

R. 1779 povinnosti učitelů byly:

  1. mládež k bohabojnosti a rozšafnosti vésti a tudíž náboženství a mravouce učiti na ten způsob, aby se rozum osvěcoval a srdce se ctnostně ušlechťovalo;
  1. učiti čtení, psaní, počítání, hospodářství a kde kostel hudbě;
  1. k plnění školních pravidel, kázni školní, v kostele také k příkladné pobožnosti, aby písně zpívala anebo společně se modlila, vzbuzovati;
  1. o svátcích a nedělích zvlášť k službám B. a křesťanskému cvičení doprovázeti, odpoledne na mládež dohlížeti, by svévole netropila a den Páně neznesvěcovala;
  1. k zpovědi a k sv. přijímání vésti, kdy duchovní správa určí;
  1. německému vyučování má se hlavně věnovati, poněvadž dítky doma česky dosti slyší a se učí;
  1. nejvíce má mládež před zahálkou chrániti a lásku k práci vštěpovati, bdíti, by rozpustilými hrami rozumný svět veřejně nepohoršovala.
(Hejna, Josef: Paměti statku Opařanského, Podbořského, Dobronického a Stadleckého. Tábor 1885.)

6. 3. 2016

Sešli násilnou smrtí

Matrika zemřelých pro farnost Bystré (na Svitavsku) z let 1745 až 1784 má na samém konci velmi zajímavou stránku. Jsou na ní zachyceni ti, kteří byli v Bystrém popraveni za nějaký přečin proti tehdejšímu právu. Není to úplně snadné čtení, zápisy jsou hodně naškrábané, ale něco málo se přečíst povedlo. Jedná se celkem o šest záznamů a sedm zemřelých - dva usmrcení z roku 1726, dva z roku 1728, jeden z roku 1740 a dva z roku 1746. A koho mezi zemřelými najdeme?

Jsme i na Facebooku

Blog není místo, kam bychom odkládali všechno, co nás v matrikách zaujme nebo pobaví. V poslední době je mi ale čím dál víc líto, když se o nějaký zajímavý nález nepodělím - ovšem příběh z něj třeba neudělám...

A tak vznikla facebooková stránka Střípky z matrik, kde budeme zveřejňovat nejen odkazy na nové příběhy, ale i ty maličkosti, které na blogu nenajdete. Neznamená to, že blog zanikne - to rozhodně ne, i když na něj hlavně kvůli rodinnému vytížení nepřispíváme zdaleka tak často jako dříve. Příběhy se tu budou objevovat i nadále, stejně jako výpisky k židovským rodinám. 

A kde že nás najdete? Tady: