14. 3. 2016

Josefína

R. 1779 povinnosti učitelů byly:

  1. mládež k bohabojnosti a rozšafnosti vésti a tudíž náboženství a mravouce učiti na ten způsob, aby se rozum osvěcoval a srdce se ctnostně ušlechťovalo;
  1. učiti čtení, psaní, počítání, hospodářství a kde kostel hudbě;
  1. k plnění školních pravidel, kázni školní, v kostele také k příkladné pobožnosti, aby písně zpívala anebo společně se modlila, vzbuzovati;
  1. o svátcích a nedělích zvlášť k službám B. a křesťanskému cvičení doprovázeti, odpoledne na mládež dohlížeti, by svévole netropila a den Páně neznesvěcovala;
  1. k zpovědi a k sv. přijímání vésti, kdy duchovní správa určí;
  1. německému vyučování má se hlavně věnovati, poněvadž dítky doma česky dosti slyší a se učí;
  1. nejvíce má mládež před zahálkou chrániti a lásku k práci vštěpovati, bdíti, by rozpustilými hrami rozumný svět veřejně nepohoršovala.
(Hejna, Josef: Paměti statku Opařanského, Podbořského, Dobronického a Stadleckého. Tábor 1885.)

6. 3. 2016

Sešli násilnou smrtí

Matrika zemřelých pro farnost Bystré (na Svitavsku) z let 1745 až 1784 má na samém konci velmi zajímavou stránku. Jsou na ní zachyceni ti, kteří byli v Bystrém popraveni za nějaký přečin proti tehdejšímu právu. Není to úplně snadné čtení, zápisy jsou hodně naškrábané, ale něco málo se přečíst povedlo. Jedná se celkem o šest záznamů a sedm zemřelých - dva usmrcení z roku 1726, dva z roku 1728, jeden z roku 1740 a dva z roku 1746. A koho mezi zemřelými najdeme?

Jsme i na Facebooku

Blog není místo, kam bychom odkládali všechno, co nás v matrikách zaujme nebo pobaví. V poslední době je mi ale čím dál víc líto, když se o nějaký zajímavý nález nepodělím - ovšem příběh z něj třeba neudělám...

A tak vznikla facebooková stránka Střípky z matrik, kde budeme zveřejňovat nejen odkazy na nové příběhy, ale i ty maličkosti, které na blogu nenajdete. Neznamená to, že blog zanikne - to rozhodně ne, i když na něj hlavně kvůli rodinnému vytížení nepřispíváme zdaleka tak často jako dříve. Příběhy se tu budou objevovat i nadále, stejně jako výpisky k židovským rodinám. 

A kde že nás najdete? Tady: