6. 3. 2016

Sešli násilnou smrtí

Matrika zemřelých pro farnost Bystré (na Svitavsku) z let 1745 až 1784 má na samém konci velmi zajímavou stránku. Jsou na ní zachyceni ti, kteří byli v Bystrém popraveni za nějaký přečin proti tehdejšímu právu. Není to úplně snadné čtení, zápisy jsou hodně naškrábané, ale něco málo se přečíst povedlo. Jedná se celkem o šest záznamů a sedm zemřelých - dva usmrcení z roku 1726, dva z roku 1728, jeden z roku 1740 a dva z roku 1746. A koho mezi zemřelými najdeme?

V roce 1726 byli v jeden den popraveni Rajmund Petržilka, 41letý cikán, nejspíše se svou družkou Dorotou (je u ní uvedeno jen cikánka a věk 35 let). Rajmund byl oběšen, Dorota byla sťata, důvod jejich popravy je sice zapsán, ale přiznávám, že s přečtením mám takové problémy, že se raději nepokouším o interpretaci. Pokud budete úspěšnější, dejte vědět. :)

V roce 1728 byly 25. máje popraveny dvě cikánky, Kateřina (24 let)  a Mařena (34 let). Obě byly sťaty, přičemž je uvedeno "z výše uvedeného důvodu" - u těchto dvou byl tedy stejný důvod jako u Rajmunda s Dorotou. A já začínám doufat, že se najde někdo, kdo bude vědět, co tam je napsáno.

Poprava v 18. století. Zdroj: Blogspot

V roce 1740 je důvodem Propter homicidium, tedy pro vraždu. Byl za ni v prosinci popraven jistý 24letý Pavel Fišmistr z Dlouhé (asi u Březové nad Svitavou). Nejprve byl sťat mečem, následně mu byla uťata ruka a jeho hlava s přibitou rukou dány na kůl jako výstraha případným dalším vrahům. 

Další dva záznamy jsou z roku 1746. Proběhly dvě popravy, a to 26. května a 30. června. Oba odsouzení pocházeli ze Stašova - prvním byl 18letý Josef Glozer, popravený za matkovraždu. Byl stažen z kůže a následně rozčtvrcen, "protože svou vlastní matku kudlou zabil". 

V tomto případě mi to nedalo a vydala jsem se hledat záznam o úmrtí Josefovy matky. Mělo se tak nejspíše stát ve Stašově, který v té době patřil k farnosti v Pomezí. Bohužel žádnou "vhodnou" Glozerovou (nebo Gloserovou) ze Stašova se mi dohledat nepovedlo. Když jsem se pak pokusila najít Josefovo narození, zjistila jsem, že pomezská matrika pro dané období chybí... Někdy má prostě člověk pech. 

Posledním popraveným byl pak 50letý Vavřinec Weeber. Byl provazem na hrdle trestaný, a to za krádež (propter furta). Kolik toho asi musel ukrást, aby skončil na šibenici?

Poznámka (6.3.2016): Vzhledem k tomu, jak dlouho už mám tenhle článek rozepsaný (někdy od poloviny loňského roku), jsem se rozhodla ho uveřejnit. Ovšem - mám na cestě knihu Knihy černé jinak smolné při hrdelním soudu v městě Bystrém a doufám, že se z nich o výše uvedených lidech něco dozvím. Pokud ano, ráda to sem doplním.

Doplnění 28.3.2016: Už pár dní mám knížku Knihy černé jinak smolné doma. A ejhle, jsou tam popsány všechny výše uvedené případy.

Cikáni
Léta 1726 dne 5. Julii podle vejpovědi Slavné Apellace Tribunálu jest exekuce vykonána nad Rajmundem Petrželkou a Dorotou, dvěma cikány, Rajmund provazen na hrdle trestán a Dorota mečem na hrdle trestána z příčiny té, že odložený hrdelní revers podle výpovědi ze všech Císař. a Král. zemí však přece takové nařízení přestoupili a v zemi České se zdržovali a svůj cikánský vobyčej vedli.

Léta 1728 dne 25. Maji po přečtení Mil. ortele dvě cikánky Kateřina a Mařena, obě dvě mečem na hrdle trestány byly.

Fišmistr
Léta 1740, 18. dne měsíce Decembris po přečtení Mil. ortelu Pavli Firschmistru byla mu pravá ruka uťata a na kůl přibita a spolu taky mečem na hrdle trestán, pak potom hlava na ten kůl na špici dána pro ten vejstupek, že mlynářskýho tovaryše zabil. Jméno jeho byla Jan Teska, rodič ze vsi Trhonic.

Josef Glosser
Německy provedená hrdelní věc Josefa Glossera, svobodného, 18letého katolíka
Doznává (24 otázek a odpovědí), že zavraždil svou matku. Chtěl ji zaškrtit, bránila se, utekla, on ji dohonil a vrazil jí nůž do krku. Bylo to časně zrána. Kárala ho, protože prodal svůj kožich - proto to udělal.
Výslech proveden Anno 1747 dne 17 Martii. Dne 17. dubna podává chirurgus juratus J. Sebastian Seebold úřední zprávu, že na rozkaz Krajského úřadu v Chrudimi dal na hřbitově v Dittersbachu exhumovati mrtvolu asi 50leté Marie Glosserin, ohledal ji a zjistit ránu i příčinu smrti - vykrvácení - jež nemohla býti ani lékařským zásahem odvrácena. Ráda byla zasazena do levé strany krku.
Akta i s corp. delicti - nožem - byla předložena Apelacii, jež vynesla rozsudek:
So wäre eingangs genannter Josef Glosser ... in eine Rindshaut einzunähen, zur richtstatt hinaus geschleift und sodann von oben hinab mit dem Rad vom Leben zuim Todt hinzurichten, der Körper in das Rad einzuflechten und in die Luft aufzustellen, von Rechtswegen. Gegeben 5. Maji Ao 1747.

Werber (Weeber)
Německy provedená hrdelní věc Lorentze Werbera, 51letý katolík, ženatý, má 7 dětí, byl dříve již 4krát trestán - nyní odsouzen pro krádeže:
Vermöge von Höch-Löblichen königl. Apellations-Tribunal erhaltener Sentez ddto Prag 31. Mäy Ao 1747 ist benandter Lorentz Werber dieses seines Verbrechens-Halber an hiesiger gerichtsstatt mit dem Strang von Leben zum Todt hingerichtet worden.

Žádné komentáře:

Okomentovat