31. 7. 2016

Běda, když netresce, kdo trestati má

S lynčem se v matrikách zemřelých moc často nesetkáváme. O to větším úlovkem tyto případy jsou. K jednomu takovému lynči došlo v noci ze 7. na 8. června 1848 ve vsi Mečově nedaleko Hořiček na Náchodsku. Obětí se stali bratři Jan (42) a Josef (31) Špetlovi a Ignác Siegel (30). Nechme mluvit matriku zemřelých: