31. 7. 2016

Běda, když netresce, kdo trestati má

S lynčem se v matrikách zemřelých moc často nesetkáváme. O to větším úlovkem tyto případy jsou. K jednomu takovému lynči došlo v noci ze 7. na 8. června 1848 ve vsi Mečově nedaleko Hořiček na Náchodsku. Obětí se stali bratři Jan (42) a Josef (31) Špetlovi a Ignác Siegel (30). Nechme mluvit matriku zemřelých: 


Tyto tři osoby nadepsané, hlavní to po několik let zlodějové, byli večer dne 5. června (1848) od hořičské sousedské stráže či gardy, před měsícem za příčinou Constituce zřízené, ve příbytku Jana Špetly č.d. 138 (ještě se dvěma jinýma) na krádež se chystajíce přepadeni, svázání a hned odvedeni do Mezleče, kdežto před týdnem chalupníka Bartoše, chtíce ho okrásti, postřelili. Bitím k vyznání na sebe i na jiné nucení, byli tam na obci druhého dne od velebného pána Antonína Müllera, kaplana na Hořičkách, Svátostma zaopatřeni, pak dne 7. června večer do své osady neb vsi posláni, avšak sotva na půdu mečovskou přivedeni, tam od lidu rozdrážděného, od nich dříve často okradeného - do smrti utlučeni. Na to dne 12. června na zdejším hřbitově od krajské komise prohlédnuti, hrob pro ně vykropil nížepsalý. 
Za minulou zimu jen ve Slatině stalo se třicet krádeží nočních. 
Běda! Když netresce, kdo trestati má, pak musí trestati, kdo nemá. Josef M. Ludvík, pastýř zde duchovní. 

Zdroj: SOA Zámrsk, ŘKFÚ Boušín, matrika č. 12-7321, str. 2. 

Není potřeba se více rozepisovat, to už udělal v časopise Český lid v roce 1912 Dr. Vácslav Řezníček a tento článek, nazvaný Lidový soud nad zloději na Skalicku r. 1848 je k dispozici na internetu.

Žádné komentáře:

Okomentovat