9. 12. 2016

Židovské zápisy ve farnosti Lično

Narazit na židovské zápisy v katolických matrikách není v období první poloviny 19. století zas taková výjimka. Ovšem většinou se jedná o zápisy, které časově odpovídají matrice, ve které jsou zapsány. Ve farnosti Lično se ale setkáváme s tím, že jsou zápisy ze 30. let zapsány v matrice z let 1784 až 1809.